Vraag: Recht op informatie en recht op inzage

Vraag  Een cliënt mag van zijn gedragsdeskundige niet zijn hele dossier inzien. Het gaat concreet om de dagelijkse zorgrapportage en het kunnen lezen van alle informatie over fixatie. De gedragsdeskundige geeft aan dat hij de cliënt bewust beperkt in het krijgen van informatie, omdat het lezen van deze informatie een overschatting voor de cliënt betekent en dit vervolgens voor heel veel spanning en stress zal zorgen. De vertegenwoordiger is …

Lees verder

Vraag: Klacht over SO

Vraag  Een vertegenwoordiger van een cliënt meldt zich bij een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) met een klacht over de specialist ouderengeneeskunde (SO). De communicatie verloopt niet goed en de vertegenwoordiger concludeert dat zij niet door een deur kan met de SO. Wat is dan de rol van de CVP?   Antwoord: Het gegeven dat een vertegenwoordiger niet goed overweg kan …

Lees verder

Wilsbekwaamheid en onvrijwillige zorg

Als een cliënt of vertegenwoordiger bezwaar maakt tegen de uitkomst van de toetsing van wilsbekwaamheid, mag de zorgaanbieder dan wel starten met de onvrijwillige zorg? Antwoord:  De toetsing van wilsbekwaamheid is in de reparatiewet Wzd, die recentelijk is aangenomen en binnenkort in werking gaat treden, gewijzigd. Een persoonlijk begeleider of een verzorgende mag straks ook …

Lees verder

Vraag over toetsing wilsbekwaamheid en reparatiewet

De reparatiewet geeft nu aan dat de zorgaanbieder mag bepalen wie de wilsbekwaamheid mag bepalen, dit moet dan wel een deskundige zijn. Op jullie website staat dat dit ook de begeleider mag zijn van de cliënt. Deze kan natuurlijk erg deskundig zijn maar zal ook zeer gekleurd zijn doordat deze directbetrokkene is. Deze begeleider mag straks …

Lees verder

Wat kan de CVP Wzd doen als de zorgaanbieder, curator of mentor aangeeft dat cliënt/CVP geen inzage krijgt in het dossier omdat cliënt wilsonbekwaam wordt geacht?

Antwoord: Eigenlijk zit achter deze vraag een hele andere vraag of kwestie die nog altijd voor veel onduidelijkheid zorgt. De centrale vraag van de CVP is dat hij of zij geen inzage krijgt in het dossier. In de Wzd is daarover vastgelegd dat een CVP inzage mag hebben in het dossier van een cliënt, mits …

Lees verder

Vraag over wanneer de CVP het dossier opvraagt

In artikel 58 lid 2c Wzd is vastgelegd dat een CVP ‘voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, en de client of zijn vertegenwoordiger daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd inzage krijgt in de dossiers van de zorgaanbieder’. Een CVP moet dus goed kunnen beargumenteren dat hij voor de ondersteuning aan een …

Lees verder

Vraag over recht op tolk en wie betaalt dat

Moeder van cliënt heeft een afspraak gepland met Cvp Wzd inzake fixatie zoon. Moeder spreekt geen Nederlands. Zij treedt op als vertegenwoordiger van haar zoon. De zoon woont met Wlz Vg binnen zorginstelling. Wij moeten het gesprek nog met haar voeren. Als zij recht heeft op ondersteuning van een Cvp Wzd moet zij zich ook kunnen uitdrukken. …

Lees verder