VRAAG: Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

ANTWOORD:Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: innemen telefoon

Een cliënt die het afgelopen jaar in een TBS-kliniek was opgenomen, verblijft sinds kort in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij verblijft daar met een Rechterlijke Machtiging op grond van de Wet zorg en dwang. De cliënt meldt zich bij de CVP en vertelt dat hij niet meer naar de dagbesteding wil. De gedragskundige is …

Lees verder

VRAAG: geen boodschappengeld

Een cliënt belt de CVP met de mededeling dat hij geen boodschappengeld krijgt omdat hij de huishoudelijke dienst niet binnenlaat. Hij vraagt advies aan de CVP. Na overleg met een collega belt hij de cliënt terug met de volgende opties: met ondersteuning van hem in gesprek gaan met persoonlijk begeleider, of een klacht indienen. Client …

Lees verder

VRAAG: in contact komen met client

Een cvp werd benaderd door moeder van cliënt. Cliënt is onlangs 18 geworden, heeft een LVB, woont begeleid in een instelling. Moeder heeft lang voor client gezorgd, maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Client werd onder toezicht gesteld. Client woont nu in een instelling met veel vrijheid aldus moeder. De kamer is …

Lees verder