Stichting Landelijke Faciliteit - Vraag van de Week

Goed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verderGoed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Vraag over recht op tolk en wie betaalt dat

Moeder van cliënt heeft een afspraak gepland met Cvp Wzd inzake fixatie zoon. Moeder spreekt geen Nederlands. Zij treedt op als vertegenwoordiger van haar zoon. De zoon woont met Wlz Vg binnen zorginstelling. Wij moeten het gesprek nog met haar voeren. Als zij recht heeft op ondersteuning van een Cvp Wzd moet zij zich ook kunnen uitdrukken. …

Lees verderVraag over recht op tolk en wie betaalt dat