Wilsbekwaamheid en onvrijwillige zorg

Als een cliënt of vertegenwoordiger bezwaar maakt tegen de uitkomst van de toetsing van wilsbekwaamheid, mag de zorgaanbieder dan wel starten met de onvrijwillige zorg? Antwoord:  De toetsing van wilsbekwaamheid is in de reparatiewet Wzd, die recentelijk is aangenomen en binnenkort in werking gaat treden, gewijzigd. Een persoonlijk begeleider of een verzorgende mag straks ook …

Lees verder

Vraag over toetsing wilsbekwaamheid en reparatiewet

De reparatiewet geeft nu aan dat de zorgaanbieder mag bepalen wie de wilsbekwaamheid mag bepalen, dit moet dan wel een deskundige zijn. Op jullie website staat dat dit ook de begeleider mag zijn van de cliënt. Deze kan natuurlijk erg deskundig zijn maar zal ook zeer gekleurd zijn doordat deze directbetrokkene is. Deze begeleider mag straks …

Lees verder

Wat kan de CVP Wzd doen als de zorgaanbieder, curator of mentor aangeeft dat cliënt/CVP geen inzage krijgt in het dossier omdat cliënt wilsonbekwaam wordt geacht?

Antwoord: Eigenlijk zit achter deze vraag een hele andere vraag of kwestie die nog altijd voor veel onduidelijkheid zorgt. De centrale vraag van de CVP is dat hij of zij geen inzage krijgt in het dossier. In de Wzd is daarover vastgelegd dat een CVP inzage mag hebben in het dossier van een cliënt, mits …

Lees verder

‘Cijfers IGJ over Wzd geven heel minimaal overzicht’

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de Wet zorg en dwang (Wzd) geeft nog maar een minimaal overzicht van wat er aan de hand is. Dit terwijl de sector zelf ook vraagt om meer adviezen en leerpunten. Dit zegt Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC. ‘Het is een mooie aanzet, …

Lees verder

Het recht op zorg zonder dwang

In gesprek met Brenda Frederiks over de Wet zorg en dwang Mariëlle van der Velden Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor hetrecht in de langdurige zorg. Per 1 januari 2020 trad, na een lange aanloopperiode, de Wet zorg en dwang (Wzd) dan toch inwerking als vervanger van de wet BOPZ die …

Lees verder

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) Open deuren voor PG?

Een verkennend onderzoek naar de mogelijke alternatieven in het kader van de Wzd Elleke Landeweer, Brenda Frederiks, Floor Vinckers, Sarah Janus, Sytse Zuidema Wat zien betrokkenen (Wzd-functionarissen, zorgverantwoordelijken, verzorgenden,verpleegkundigen, psychologen, managers, naasten en leden cliëntenraden) alsmogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen? In ditkwalitatieve explorerende ethische onderzoek is in beeld gebracht welke ideeën …

Lees verder

Aanhangsel van de Handelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende het vergaderjaar 2020-2021. Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. De inhoud lees je hier.

Vraag over wanneer de CVP het dossier opvraagt

In artikel 58 lid 2c Wzd is vastgelegd dat een CVP ‘voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, en de client of zijn vertegenwoordiger daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd inzage krijgt in de dossiers van de zorgaanbieder’. Een CVP moet dus goed kunnen beargumenteren dat hij voor de ondersteuning aan een …

Lees verder