VRAAG: Goed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

ANTWOORD:Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: Mevrouw met dementie heeft twee weken geleden haar eerste vaccinatie gekregen.

Ze woont in een verpleeghuis. Haar dochter is op visite en ze besluiten om een ommetje buiten te gaan maken. De zon schijnt, het is heerlijk weer buiten. Ze wandelen een stukje buiten en bij terugkomst wacht hun een verrassing. Mevrouw moet twee weken in quarantaine. Mevrouw is erg verdrietig, ook omdat de eerste lockdown periode …

Lees verder

VRAAG: innemen telefoon

Een cliënt die het afgelopen jaar in een TBS-kliniek was opgenomen, verblijft sinds kort in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij verblijft daar met een Rechterlijke Machtiging op grond van de Wet zorg en dwang. De cliënt meldt zich bij de CVP en vertelt dat hij niet meer naar de dagbesteding wil. De gedragskundige is …

Lees verder

VRAAG: geen boodschappengeld

Een cliënt belt de CVP met de mededeling dat hij geen boodschappengeld krijgt omdat hij de huishoudelijke dienst niet binnenlaat. Hij vraagt advies aan de CVP. Na overleg met een collega belt hij de cliënt terug met de volgende opties: met ondersteuning van hem in gesprek gaan met persoonlijk begeleider, of een klacht indienen. Client …

Lees verder

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn.Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken. Op ZonMW …

Lees verder

Je hebt niet altijd een RM nodig wanneer er sprake is van ernstig nadeel. Zo staat in deze uitspraak.   De Wzd geldt immers ook bij cliënten die vrijwillig zijn opgenomen, mits wilsbekwaam ter zake. Daarnaast betekent een RM ook niet automatisch dat je niet meer naar buiten mag. Klik hier voor het artikel op LinkedIn.