Wat kun jij als cliëntenvertrouwenspersoon doen?

Wat doe je als CVP als je hoort dat de huisregels vrij strikt zijn. Een cliënt vertelt aan jou dat als hij niet in de avond koffie wil drinken in de woonkamer, waarbij vaak een spelletje wordt gedaan, hij op zijn kamer moet blijven, tenzij medewerkers een andere beslissing nemen. Hij mag op dat moment …

Lees verder

Wat doe je als cliëntenvertrouwenspersoon?

Wat doe je als CVP als een cliënt bij jou komt en aangeeft dat hij niet op vakantie mag van zijn curator? De zorgaanbieder volgt de mening van de curator. De cliënt wil echter graag op vakantie. Hij is absoluut niet blij en begrijpt ook niet waarom hij niet op vakantie mag. Hij vertelt daarnaast …

Lees verder

Kan de CVP mij helpen?

Een dochter wendt zich tot de CVP. “Mijn moeder zit nu al bijna een jaar in het verpleeghuis vanwege Alzheimer. Ze gaat erg achteruit en weigert vaak de zorgmomenten. Dit heeft er al een aantal keren in geresulteerd dat ze 4 weken niet is gewassen of gedoucht. Ik heb hier al meerdere gesprekken over gehad …

Lees verder

Reactie LFCVP op Wetsevaluatie

  Hierbij leest u onze reactie die op 18 Februari 2022 vanuit de LFCVP is gegeven, deel 1.De terugkoppeling die volgde was dat de punten worden besproken in de onderzoeksgroep. Lees hier de gehele reactie.

Mag je onvrijwillige zorg afdwingen?

Een CVP heeft vandaag een afspraak met een vertegenwoordiger van een cliënt. De vertegenwoordiger begrijpt niet waarom haar moeder niet langer wordt gefixeerd in een stoel. Deze fixatie was mede op verzoek van haar uitgevoerd, omdat ze niet wil dat haar moeder valt. Haar moeder verzet zich echter sinds kort tegen de fixatie. Ze wil …

Lees verder

Mag de deur op slot?

Meneer woont thuis en ontvangt thuiszorg. De thuiszorgmedewerker wordt door de partner van meneer gevraagd om de deur op slot te doen als zij de woning verlaat. De thuiszorgmedewerker geeft aan dat zij niet op dit verzoek kan ingaan. Partner belt de CVP. Wat kan de CVP hierin betekenen? Antwoord: In de Wzd is vastgelegd …

Lees verder

Wie is de (wettelijk) vertegenwoordiger?

Dochter ziet dat haar moeder, die in een verpleeghuis woont, steeds vaker op bed ligt. Ze belt de CVP en vraagt om ondersteuning. Zij is de eerste contactpersoon dus beschouwt zich als vertegenwoordiger van haar moeder. De CVP vraagt zich af of dat klopt? Antwoord: In de Wzd en ook de Wgbo wordt niet gesproken …

Lees verder

Noodmaatregel cliënt

Client is met een noodmaatregel al twee keer opgesloten in zijn kamer nadat hij boos is geworden over het afnemen van zijn telefoon. Hij belt de CVP. Hij geeft aan geen stappen te durven ondernemen. Wat kan de CVP doen? Antwoord: Op grond van artikel 15 Wzd kan een cliënt met een noodmaatregel ingesloten worden …

Lees verder

Wilsonbekwaam of wilsbekwaam ter zake?

Een cliënt heeft vorige week met zijn persoonlijk begeleider afspraken gemaakt over het afsluiten van zijn koelkast. Hij snapt waarom de kastjes op slot gaan en met hem samen worden opengemaakt als hij eten gaat koken. Het is een afspraak die hij begrijpt. Hij vindt het echter niet altijd leuk, en zo nu en dan …

Lees verder

Wat doe je als CVP?

Een cliëntenvertrouwenspersoon wordt gebeld door een mentor van een cliënt. De mentor wil graag weten wat de CVP met de cliënt heeft besproken. Ze maakt zich zorgen. Ze geeft aan dat ze op grond van haar taken en bevoegdheden ook recht op deze informatie heeft. Ze baseert zich op wettelijke bepalingen uit de regeling mentorschap. …

Lees verder