Betekenis van tijdelijke coronawet voor cliëntenvertrouwenspersonen

De Eerste Kamer heeft op 27 oktober 2020 ingestemd met de tijdelijke Coronawet.

De Landelijke Faciliteit heeft contact gezocht met enkele leden van de Eerste Kamer om meer inzicht te krijgen in artikel 58o lid 5d waarin is vastgelegd dat de toegang van cliëntenvertrouwenspersonen niet beperkt mag worden, ook niet als sprake is van besmettingen in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg of verpleeghuis. Het wetsartikel liet in het midden of het dan alleen gaat om persoonlijk contact met een cliënt zelf of ook om de locatie. Nu is er duidelijkheid

Wat betekent dit voor de cliëntenvertrouwenspersoon? 

Lees hier het hele bericht over de betekenis van tijdelijke Coronawet voor cliëntenvertrouwenspersonen

Plaats een reactie