Notitie over de werkzaamheden CVP in ambulante setting

Vanaf 1 januari 2024 worden alle werkzaamheden van de CVP Wzd gefinancierd door de Wlz-uitvoerders. Hiermee vervalt de financiering rechtstreeks door VWS, voor cliënten buiten de Wlz. Door de uitbreiding van de financiële middelen zal de CVP Wzd vanaf 2024 zijn wettelijke taak voor de ambulante doelgroep beter kunnen uitvoeren.   De werkzaamheden van de CVP …

Lees verder

Annotatie op JGz

Mr. dr. B.J.M. Frederiks heeft een annotatie geschreven op de JGz.  Je leest hem hier.

Reactie LFCVP op brief VGN

  Er zijn bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de Wzd opgesteld, maar VGN heeft deze niet ondertekend. Wat de reactie van de LFCVP hierop is lees je hier.

Annotatie op uitspraak KCOZ

  De CVP Wzd heeft ondersteund bij een klacht van een cliënt richting de KCOZ. Brenda Frederiks heeft een annotatie geschreven naar aanleiding van deze klacht. Je leest hem hier.

Beleidsreactie Minister

  Minister Helder heeft op 13 maart 2023 een beleidsreactie gegeven op de wetsevaluatie voor de Wzd en de Wvggz.Lees hier de volledige brief.

Brandbrief

  Op 18 Januari 2023heeft de LFCVP een brandbrief verstuurd naar VWS.Lees hier de gehele brief.

Reactie LFCVP op Wetsevaluatie

  Hierbij leest u onze reactie die op 18 Februari 2022 vanuit de LFCVP is gegeven, deel 1.De terugkoppeling die volgde was dat de punten worden besproken in de onderzoeksgroep. Lees hier de gehele reactie.

Nadere memorie van Antwoord Eerste Kamer

Voortgang reparatiewet WZD in de Eerste Kamer  Op 10 september verscheen de nadere Memorie van Antwoord op de vragen die de EK heeft gesteld op 21 juli 2021 inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering …

Lees verder

Reparatiewet Wvggz en Wzd

De wijziging van de Wvggz en de Wzd teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (Reparatiewet Wvggz en Wzd) is op 6 november jl. in werking getreden. Lees hier het staatsblad jaargang 2021.

‘Cijfers IGJ over Wzd geven heel minimaal overzicht’

Brenda Frederiks - juridisch adviseur LFCVP

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de Wet zorg en dwang (Wzd) geeft nog maar een minimaal overzicht van wat er aan de hand is. Dit terwijl de sector zelf ook vraagt om meer adviezen en leerpunten. Dit zegt Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC. ‘Het is een mooie aanzet, …

Lees verder