Stichting Landelijke Faciliteit - Nieuws


Blijf op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen

Het recht op zorg zonder dwang

In gesprek met Brenda Frederiks over de Wet zorg en dwang Mariëlle van der Velden Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor hetrecht in de langdurige zorg. Per 1 januari 2020 trad, na een lange aanloopperiode, de Wet zorg en dwang (Wzd) dan toch inwerking als vervanger van de wet BOPZ die …

Lees verder

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) Open deuren voor PG?

Een verkennend onderzoek naar de mogelijke alternatieven in het kader van de Wzd Elleke Landeweer, Brenda Frederiks, Floor Vinckers, Sarah Janus, Sytse Zuidema Wat zien betrokkenen (Wzd-functionarissen, zorgverantwoordelijken, verzorgenden,verpleegkundigen, psychologen, managers, naasten en leden cliëntenraden) alsmogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen? In ditkwalitatieve explorerende ethische onderzoek is in beeld gebracht welke ideeën …

Lees verder

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn.Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken. Op ZonMW …

Lees verder

Je hebt niet altijd een RM nodig wanneer er sprake is van ernstig nadeel. Zo staat in deze uitspraak.   De Wzd geldt immers ook bij cliënten die vrijwillig zijn opgenomen, mits wilsbekwaam ter zake. Daarnaast betekent een RM ook niet automatisch dat je niet meer naar buiten mag. Klik hier voor het artikel op LinkedIn.

Nog veel vraagtekens bij nieuwe wetgeving.

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat niet voorbij aan de spreekkamer van de neurologen. Een handreiking over de betekenis van de Wzd in het ziekenhuis moet hen helpen om wegwijs te worden in deze complexe materie. Maar die handreiking beantwoordt niet al hun vragen, waarschuwt jurist en gezondheidswetenschapper Brenda Frederiks. Ze moeten ook zelf …

Lees verder

Wat ziet de inspectie na nog een half jaar Wvggz en Wzd? Rondom de CVP is er werk aan de winkel.

Cliëntenvertrouwenspersonen dienen toegang te krijgen tot locaties waar zorg wordt verleend en zij moeten bereikbaar zijn voor cliënten. De inspectie constateert dat deze ontwikkeling te langzaam gaat. De CVP dient beter in positie gebracht te worden en dat vraagt om extra inzet van alle betrokken partijen: openheid en durf zijn nodig aan zowel de kant …

Lees verder

Factsheet

Deze factsheet is geschreven voor cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP). De tekst biedt een basis aan CVP-en die in de praktijk ondersteuning bieden aan cliënten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychogeriatrische aandoening, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van …

Lees verder

Spoedreparatiewet Wzd

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken. Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ. Klik hier voor het hel artikel.