Beleidsreactie Minister

  Minister Helder heeft op 13 maart 2023 een beleidsreactie gegeven op de wetsevaluatie voor de Wzd en de Wvggz.Lees hier de volledige brief.

Brandbrief

  Op 18 Januari 2023heeft de LFCVP een brandbrief verstuurd naar VWS.Lees hier de gehele brief.

Reactie LFCVP op Wetsevaluatie

  Hierbij leest u onze reactie die op 18 Februari 2022 vanuit de LFCVP is gegeven, deel 1.De terugkoppeling die volgde was dat de punten worden besproken in de onderzoeksgroep. Lees hier de gehele reactie.

Nadere memorie van Antwoord Eerste Kamer

Voortgang reparatiewet WZD in de Eerste Kamer  Op 10 september verscheen de nadere Memorie van Antwoord op de vragen die de EK heeft gesteld op 21 juli 2021 inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering …

Lees verder

Reparatiewet Wvggz en Wzd

De wijziging van de Wvggz en de Wzd teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (Reparatiewet Wvggz en Wzd) is op 6 november jl. in werking getreden. Lees hier het staatsblad jaargang 2021.

‘Cijfers IGJ over Wzd geven heel minimaal overzicht’

Brenda Frederiks - juridisch adviseur LFCVP

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de Wet zorg en dwang (Wzd) geeft nog maar een minimaal overzicht van wat er aan de hand is. Dit terwijl de sector zelf ook vraagt om meer adviezen en leerpunten. Dit zegt Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC. ‘Het is een mooie aanzet, …

Lees verder

Het recht op zorg zonder dwang

In gesprek met Brenda Frederiks over de Wet zorg en dwang Mariëlle van der Velden Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor hetrecht in de langdurige zorg. Per 1 januari 2020 trad, na een lange aanloopperiode, de Wet zorg en dwang (Wzd) dan toch inwerking als vervanger van de wet BOPZ die …

Lees verder

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) Open deuren voor PG?

Een verkennend onderzoek naar de mogelijke alternatieven in het kader van de Wzd Elleke Landeweer, Brenda Frederiks, Floor Vinckers, Sarah Janus, Sytse Zuidema Wat zien betrokkenen (Wzd-functionarissen, zorgverantwoordelijken, verzorgenden,verpleegkundigen, psychologen, managers, naasten en leden cliëntenraden) alsmogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen? In ditkwalitatieve explorerende ethische onderzoek is in beeld gebracht welke ideeën …

Lees verder

Aanhangsel van de Handelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende het vergaderjaar 2020-2021. Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. De inhoud lees je hier.

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn.Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken. Op ZonMW …

Lees verder