Vacatures

Vanwege het vertrek van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Landelijke Faciliteit CVP is er een vacature voor deze functie ontstaan in de Raad van Toezicht.

Over de stichting Landelijke Faciliteit CVP Wzd

De stichting is opgericht in juli 2019 en heeft als doel om de kwaliteit van de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang te borgen en toe te zien op de uniformiteit in de werkwijze van de CVP. De stichting werkt vanuit het ‘kwaliteitskader CVP in de Wzd’. Hiermee draagt de stichting bij aan de rechtsbescherming van cliënten onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang. De stichting werkt op basis van subsidie verleend door het ministerie van VWS.

Bestuur en toezicht

De LF is een stichting welke wordt bestuurd door 2 bestuurders. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit 3 leden bestaat. De Raad van Toezicht fungeert als sprarringpartner en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk als onbetaalde vrijwilligers. 

De Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting vergaderen 6 keer per jaar.

Vanwege het vertrek van de voorzitter is er een vacature ontstaan. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

Nieuwsgierig wat de vacatures inhouden? Lees dan het volledige profiel: 
Vacature Lid Raad van Toezicht
 

 
Foto Mariska en Annemarie in gesprek