Het Kwaliteitskader

De functie van cliëntenvertrouwenspersoon is verankerd in de Wet zorg en dwang.

Het kwaliteitskader dient als professionele standaard voor het vertrouwenswerk in de Wzd.

Het kwaliteitskader is opgebouwd uit de visie, de taak- en functieomschrijving, de gedragsregels, competenties, de ureninschatting en de opleiding cliëntenvertrouwenspersoon.

Op onderdelen is het kwaliteitskader verder uitgewerkt. Zie hiervoor de documenten bij de kennisbank.

Het Kwaliteitskader is hier te downloaden

De publieksversie van deze kwaliteitskader is hier te downloaden

De brochure” de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou” is hier te downloaden.

De brochure” de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u” is hier te downloaden.

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang en over de functie van cliëntenvertrouwenspersoon is te vinden op www.dwangindezorg.nl.

 

 

 

 

Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
De professionele standaard voor het vertrouwenswerk in de Wzd
Ontwikkeld door:

En onderschreven door:

Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport