Gesprek met CVP-er

Een cliënt vraagt bij de CVP een gesprek aan. De CVP is net vorige week op locatiebezoek geweest. De cliënt geeft aan dat hij niet wil verhuizen. De PB-er en de mentor willen dat cliënt wel gaat verhuizen, omdat op deze locatie beter rekening kan worden gehouden met haar begeleidingsvraag.  De cliënt geeft juist aan dat ze …

Lees verder

Overdracht in de woonkamer

Casus: Een cliënt woont met andere cliënten in een groepswoning, waar ze 24-uurs zorg hebben. Cliënten vallen onder de Wet zorg en dwang, maar zijn vrijwillig opgenomen. Sinds een paar maanden mogen cliënten niet meer in de algemene huiskamer komen tijdens de overdracht momenten van de begeleiding. De Wzd-commissie heeft deze maatregel goedgekeurd. Cliënten zijn …

Lees verder

Onvrijwillige zorg tijdens COVID-19

In een huis met 8 cliënten is er een cliënt positief getest op Corona. Cliënten maken gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het beleid is nu dat alle cliënten in Quarantaine gaan. Een cliënt is het daar niet mee eens. Hij wil gewoon naar zijn werk. Hij meldt zich bij de cliëntenvertrouwenspersoon met de vraag wat zijn …

Lees verder

Hoe zit het ook alweer tijdens Corona en onvrijwillige zorg?

Antwoord: Cliënten kunnen tijdens deze periode – nu we weer afstand moeten houden en ook een mondkapje moeten dragen in een winkel – te maken gaan krijgen met onvrijwillige zorg. Stel een mevrouw doet elke week zelf haar boodschappen, maar omdat ze de aangescherpte COVID-maatregelen niet snapt, mag ze tijdelijk niet zelf naar de winkel …

Lees verder

Casus over roken

Vraag  De zorgaanbieder wil roken verbieden, terwijl vertegenwoordigers en bewoner graag een sigaretje roken op het balkon. De zorgaanbieder beroept zich op de huisregels. Wat kun je als cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) doen? Antwoord: Huisregels zijn er voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid van cliënten. In de Wzd is niet bepaald wat er allemaal …

Lees verder

Deur op slot

Vraag  Dochter wil dat de zorgaanbieder de achterdeur standaard op slot doet omdat ze bang is dat moeder wegloopt. Deze geeft steeds vaker aan naar de stad te willen gaan. De zorgaanbieder gaat niet mee in het verzoek van dochter. Dochter meldt zich nu bij de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Wat doe je?   Antwoord: Je kunt …

Lees verder

Casus over pyjama dag

Vraag  Ouders van een cliënt (15 jaar) willen dat de zorgaanbieder erop let dat hun zoon in het weekend niet de hele dag in zijn pyjama rondloopt. Ze vinden het ook fijn als hun zoon niet zelf zijn haar doet, hij stopt er nu wel heel veel gel in. De klonten zitten er overduidelijk in. Zoon is …

Lees verder

Vraag: Recht op informatie en recht op inzage

Vraag  Een cliënt mag van zijn gedragsdeskundige niet zijn hele dossier inzien. Het gaat concreet om de dagelijkse zorgrapportage en het kunnen lezen van alle informatie over fixatie. De gedragsdeskundige geeft aan dat hij de cliënt bewust beperkt in het krijgen van informatie, omdat het lezen van deze informatie een overschatting voor de cliënt betekent en dit vervolgens voor heel veel spanning en stress zal zorgen. De vertegenwoordiger is …

Lees verder

Vraag: Klacht over SO

Vraag  Een vertegenwoordiger van een cliënt meldt zich bij een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) met een klacht over de specialist ouderengeneeskunde (SO). De communicatie verloopt niet goed en de vertegenwoordiger concludeert dat zij niet door een deur kan met de SO. Wat is dan de rol van de CVP?   Antwoord: Het gegeven dat een vertegenwoordiger niet goed overweg kan …

Lees verder