Ondersteuning staken?

De CVP wordt gevraagd de ondersteuning aan een client te staken. De cliënt wordt na elk bezoek van de CVP zo onrustig. Wat kan de CVP doen? De CVP hoeft niets te doen, behalve de cliënt blijven ondersteunen. Een cliënt heeft altijd recht op ondersteuning van een CVP, ook als hij daar onrustig van wordt. …

Lees verder

Welke optie heeft de CVP?

De CVP wordt door de manager van een kleinschalige woonvoorziening gevraagd om op een ouderavond informatie te geven over de Wet zorg en dwang. De CVP weet immers zoveel over de Wzd. Moet de CVP dit doen?  De CVP moet onafhankelijk blijven van de zorgaanbieder en niet de functionaris zijn die de Wzd gaat uitleggen …

Lees verder

Wat kan de CVP doen?

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangeschoten door een cliënt. Deze vertelt aan de CVP dat hij ontevreden is over de mentor. Hij kan niet met de mentor overweg en vindt dat de mentor niet in zijn belang handelt. De cliënt vraagt aan de CVP om hem hierin te ondersteunen.  Wat kan de CVP doen?  Antwoord:  …

Lees verder

Hoe ver gaat de ondersteuning van de CVP aan de vertegenwoordiger?

De moeder van een cliënt komt bij de CVP Wzd. Zij wil een klacht indienen over het feit dat haar zoon niet meer in een tentbed slaapt. Zij vindt dit nodig voor zijn veiligheid en nachtrust en het tentbed is zonder overleg met haar als vertegenwoordiger weggehaald.  De moeder is de vertegenwoordiger van de cliënt.  …

Lees verder

Wat als de zus niet de vertegenwoordiger van de cliënt is?

De CVP ondersteunt de zus van een cliënt maar tijdens die ondersteuning kom je erachter dat de zus niet de vertegenwoordiger van de cliënt is. De zoon van de cliënt is mentor. Kun je de zus dan blijven ondersteunen?   Antwoord:  De Wzd geeft aan dat de cliënt en zijn vertegenwoordiger een beroep kunnen doen op de CVP Wzd.  Verschillende …

Lees verder

Mag de cliënt zijn eigen PB-er kiezen?

Een LVB-cliënt komt naar de CVP omdat hij een klacht heeft. Hij mag niet zijn eigen persoonlijk begeleider (PB-er) kiezen. Het team wijst de PB-ers aan en de cliënten hebben daarbij geen inspraak.    Antwoord:  Juist omdat de relatie die de cliënt met de PB-er heeft zo belangrijk is, staat een klacht als deze goede zorg …

Lees verder

Geheimhoudingsplicht, meldcode en de rol van de CVP Wzd.

Je bent CVP Wzd  in een voorziening voor verstandelijk gehandicapten. Gisteren sprak je met een client (12) die niet blij was dat hij als hij uit school komt op zijn kamer moet zitten. Dat wordt ook wel kamertraining genoemd. Hij vraagt zich toch echt af wat hij moet leren op zijn kamer? Hij kan er …

Lees verder

Luisteren naar de vertegenwoordiger?

Tijdens een locatiebezoek heeft een van de bewoonsters van een pg-verpleeghuis aangegeven een afspraak met je te willen maken. Je hebt een afspraak gemaakt en die afspraak in de agenda van bewoonster gezet. De zus van een bewoonster belt de CVP met de mededeling dat de afspraak voor het gesprek dat hij met de bewoonster …

Lees verder

Wat kun jij als cliëntenvertrouwenspersoon doen?

Wat doe je als CVP als je hoort dat de huisregels vrij strikt zijn. Een cliënt vertelt aan jou dat als hij niet in de avond koffie wil drinken in de woonkamer, waarbij vaak een spelletje wordt gedaan, hij op zijn kamer moet blijven, tenzij medewerkers een andere beslissing nemen. Hij mag op dat moment …

Lees verder