Deur op slot in de thuissituatie

Vraag: De cliënt met dementie woont nog zelfstandig en de thuiszorg komt iedere avond langs. De thuiszorgmedewerker legt mevrouw op bed, sluit de voordeur en doet de huissleutel in het sleutelkastje. De cliënt zelf en haar zus die optreedt als haar vertegenwoordiger, zijn akkoord met deze werkwijze. Maar kortgeleden heeft de zus van mevrouw te …

Lees verder

Stoppen met medicatie

Vraag: Meneer Braldie belt met de CVP Wzd. Zijn vader is met een rechterlijke machtiging in verband met dementie opgenomen in een verpleeghuis. Hij is de wettelijk vertegenwoordiger.  Meneer Braldie vertelt dat zijn vader enkele dagen na de opname waanideeën kreeg waarvoor uiteindelijk stiekem medicatie is toegediend. Nu is er een nieuwe huisarts en is in …

Lees verder

Wonen bij een zorginstelling met reformatorische grondslag.

Lena wil niet meer meedoen aan de verplichtingen van de zorgaanbieder met reformatorische grondslag. Vraag: Lena woont bij een zorgaanbieder met een reformatorische grondslag. Lena is hier jaren geleden als jongvolwassene komen wonen. Hiervoor woonde ze thuis tot haar ouders overleden. Ze neemt contact met de CVP Wzd, omdat ze niet meer wil deelnemen aan …

Lees verder

Mogen twee verschillende sokken?

Is er sprake van onvrijwillige zorg als het de cliënt niet is toegestaan om twee verschillende sokken te dragen? En wie kan de client hierin ondersteunen?    Vraag: Noah komt tijdens een locatiebezoek naar de CVP Wzd toe. Hij heeft een kwestie. Hij draagt graag iedere dag twee verschillende sokken, maar dat mag niet van de …

Lees verder

Een verdrietige dochter

Vraag;   De CVP wordt gebeld door een verdrietige dochter. Haar moeder is vorige maand overleden aan een hartstilstand. Ze woonde in het verpleeghuis en was opgenomen op de psychogeriatrische afdeling. Dochter wil alsnog een klacht indienen over de onvrijwillige zorg die bij haar moeder werd toegepast. Ze wil graag dat de CVP haar ondersteunt eventueel naar de …

Lees verder

Huisregels en de rol van de CVP

Harm woont op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij wil heel graag lid worden van de voetbalvereniging en elke donderdagavond meedoen aan de trainingen. De medewerker heeft gezegd het een erg leuk idee te vinden. Echter moet hij om 21.00 uur thuis zijn, omdat dit een afspraak is in de huisregels.  Dit …

Lees verder

Bejegening en mishandeling

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangesproken door Jasper. Hij heeft een vervelende situatie meegemaakt en vraagt of de CVP hem hierbij kan helpen.  Jasper is door een medewerker hardhandig vastgepakt toen hij naar buiten wilde lopen om een sigaret te roken. De medewerker verbood Jasper naar buiten te gaan omdat Jasper eerst de vaatwasser …

Lees verder

Ondersteuning staken?

De CVP wordt gevraagd de ondersteuning aan een client te staken. De cliënt wordt na elk bezoek van de CVP zo onrustig. Wat kan de CVP doen? De CVP hoeft niets te doen, behalve de cliënt blijven ondersteunen. Een cliënt heeft altijd recht op ondersteuning van een CVP, ook als hij daar onrustig van wordt. …

Lees verder

Welke optie heeft de CVP?

De CVP wordt door de manager van een kleinschalige woonvoorziening gevraagd om op een ouderavond informatie te geven over de Wet zorg en dwang. De CVP weet immers zoveel over de Wzd. Moet de CVP dit doen?  De CVP moet onafhankelijk blijven van de zorgaanbieder en niet de functionaris zijn die de Wzd gaat uitleggen …

Lees verder

Wat kan de CVP doen?

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangeschoten door een cliënt. Deze vertelt aan de CVP dat hij ontevreden is over de mentor. Hij kan niet met de mentor overweg en vindt dat de mentor niet in zijn belang handelt. De cliënt vraagt aan de CVP om hem hierin te ondersteunen.  Wat kan de CVP doen?  Antwoord:  …

Lees verder