Wat kan de CVP Wzd doen als de zorgaanbieder, curator of mentor aangeeft dat cliënt/CVP geen inzage krijgt in het dossier omdat cliënt wilsonbekwaam wordt geacht?

Antwoord: Eigenlijk zit achter deze vraag een hele andere vraag of kwestie die nog altijd voor veel onduidelijkheid zorgt. De centrale vraag van de CVP is dat hij of zij geen inzage krijgt in het dossier. In de Wzd is daarover vastgelegd dat een CVP inzage mag hebben in het dossier van een cliënt, mits …

Lees verder

Vraag over wanneer de CVP het dossier opvraagt

In artikel 58 lid 2c Wzd is vastgelegd dat een CVP ‘voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is, en de client of zijn vertegenwoordiger daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd inzage krijgt in de dossiers van de zorgaanbieder’. Een CVP moet dus goed kunnen beargumenteren dat hij voor de ondersteuning aan een …

Lees verder

VRAAG: Goed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

ANTWOORD:Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: Mevrouw met dementie heeft twee weken geleden haar eerste vaccinatie gekregen.

Ze woont in een verpleeghuis. Haar dochter is op visite en ze besluiten om een ommetje buiten te gaan maken. De zon schijnt, het is heerlijk weer buiten. Ze wandelen een stukje buiten en bij terugkomst wacht hun een verrassing. Mevrouw moet twee weken in quarantaine. Mevrouw is erg verdrietig, ook omdat de eerste lockdown periode …

Lees verder

VRAAG: innemen telefoon

Een cliënt die het afgelopen jaar in een TBS-kliniek was opgenomen, verblijft sinds kort in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij verblijft daar met een Rechterlijke Machtiging op grond van de Wet zorg en dwang. De cliënt meldt zich bij de CVP en vertelt dat hij niet meer naar de dagbesteding wil. De gedragskundige is …

Lees verder

VRAAG: geen boodschappengeld

Een cliënt belt de CVP met de mededeling dat hij geen boodschappengeld krijgt omdat hij de huishoudelijke dienst niet binnenlaat. Hij vraagt advies aan de CVP. Na overleg met een collega belt hij de cliënt terug met de volgende opties: met ondersteuning van hem in gesprek gaan met persoonlijk begeleider, of een klacht indienen. Client …

Lees verder