Mogen twee verschillende sokken?

Is er sprake van onvrijwillige zorg als het de cliënt niet is toegestaan om twee verschillende sokken te dragen? En wie kan de client hierin ondersteunen?    Vraag: Noah komt tijdens een locatiebezoek naar de CVP Wzd toe. Hij heeft een kwestie. Hij draagt graag iedere dag twee verschillende sokken, maar dat mag niet van de …

Lees verder

Een verdrietige dochter

Vraag;   De CVP wordt gebeld door een verdrietige dochter. Haar moeder is vorige maand overleden aan een hartstilstand. Ze woonde in het verpleeghuis en was opgenomen op de psychogeriatrische afdeling. Dochter wil alsnog een klacht indienen over de onvrijwillige zorg die bij haar moeder werd toegepast. Ze wil graag dat de CVP haar ondersteunt eventueel naar de …

Lees verder

Huisregels en de rol van de CVP

Harm woont op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij wil heel graag lid worden van de voetbalvereniging en elke donderdagavond meedoen aan de trainingen. De medewerker heeft gezegd het een erg leuk idee te vinden. Echter moet hij om 21.00 uur thuis zijn, omdat dit een afspraak is in de huisregels.  Dit …

Lees verder

Bejegening en mishandeling

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangesproken door Jasper. Hij heeft een vervelende situatie meegemaakt en vraagt of de CVP hem hierbij kan helpen.  Jasper is door een medewerker hardhandig vastgepakt toen hij naar buiten wilde lopen om een sigaret te roken. De medewerker verbood Jasper naar buiten te gaan omdat Jasper eerst de vaatwasser …

Lees verder

Ondersteuning staken?

De CVP wordt gevraagd de ondersteuning aan een client te staken. De cliënt wordt na elk bezoek van de CVP zo onrustig. Wat kan de CVP doen? De CVP hoeft niets te doen, behalve de cliënt blijven ondersteunen. Een cliënt heeft altijd recht op ondersteuning van een CVP, ook als hij daar onrustig van wordt. …

Lees verder

Welke optie heeft de CVP?

De CVP wordt door de manager van een kleinschalige woonvoorziening gevraagd om op een ouderavond informatie te geven over de Wet zorg en dwang. De CVP weet immers zoveel over de Wzd. Moet de CVP dit doen?  De CVP moet onafhankelijk blijven van de zorgaanbieder en niet de functionaris zijn die de Wzd gaat uitleggen …

Lees verder

Wat kan de CVP doen?

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangeschoten door een cliënt. Deze vertelt aan de CVP dat hij ontevreden is over de mentor. Hij kan niet met de mentor overweg en vindt dat de mentor niet in zijn belang handelt. De cliënt vraagt aan de CVP om hem hierin te ondersteunen.  Wat kan de CVP doen?  Antwoord:  …

Lees verder

Hoe ver gaat de ondersteuning van de CVP aan de vertegenwoordiger?

De moeder van een cliënt komt bij de CVP Wzd. Zij wil een klacht indienen over het feit dat haar zoon niet meer in een tentbed slaapt. Zij vindt dit nodig voor zijn veiligheid en nachtrust en het tentbed is zonder overleg met haar als vertegenwoordiger weggehaald.  De moeder is de vertegenwoordiger van de cliënt.  …

Lees verder

Mag de cliënt zijn eigen PB-er kiezen?

Een LVB-cliënt komt naar de CVP omdat hij een klacht heeft. Hij mag niet zijn eigen persoonlijk begeleider (PB-er) kiezen. Het team wijst de PB-ers aan en de cliënten hebben daarbij geen inspraak.    Antwoord:  Juist omdat de relatie die de cliënt met de PB-er heeft zo belangrijk is, staat een klacht als deze goede zorg …

Lees verder