Goed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verderGoed om te weten als CVP. Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn.Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken. Op ZonMW …

Lees verderBuitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Je hebt niet altijd een RM nodig wanneer er sprake is van ernstig nadeel. Zo staat in deze uitspraak.   De Wzd geldt immers ook bij cliënten die vrijwillig zijn opgenomen, mits wilsbekwaam ter zake. Daarnaast betekent een RM ook niet automatisch dat je niet meer naar buiten mag. Klik hier voor het artikel op LinkedIn.

Nog veel vraagtekens bij nieuwe wetgeving.

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat niet voorbij aan de spreekkamer van de neurologen. Een handreiking over de betekenis van de Wzd in het ziekenhuis moet hen helpen om wegwijs te worden in deze complexe materie. Maar die handreiking beantwoordt niet al hun vragen, waarschuwt jurist en gezondheidswetenschapper Brenda Frederiks. Ze moeten ook zelf …

Lees verderNog veel vraagtekens bij nieuwe wetgeving.

Wat ziet de inspectie na nog een half jaar Wvggz en Wzd? Rondom de CVP is er werk aan de winkel.

Cliëntenvertrouwenspersonen dienen toegang te krijgen tot locaties waar zorg wordt verleend en zij moeten bereikbaar zijn voor cliënten. De inspectie constateert dat deze ontwikkeling te langzaam gaat. De CVP dient beter in positie gebracht te worden en dat vraagt om extra inzet van alle betrokken partijen: openheid en durf zijn nodig aan zowel de kant …

Lees verderWat ziet de inspectie na nog een half jaar Wvggz en Wzd? Rondom de CVP is er werk aan de winkel.

Factsheet

Deze factsheet is geschreven voor cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP). De tekst biedt een basis aan CVP-en die in de praktijk ondersteuning bieden aan cliënten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychogeriatrische aandoening, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van …

Lees verderFactsheet

Spoedreparatiewet Wzd

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken. Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ. Klik hier voor het hel artikel.

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) bij vragen over en behoefte aan ondersteuning bij het gesprek over onvrijwillige zorg. Wat kan zo’n cliëntenvertrouwenspersoon Wzd …

Lees verderWat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

KCOZ

KCOZ  1 oktober 2020  De Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg behandelt sinds 1 januari 2020 klachten over de Wzd. Deze commissie is ingesteld door Actiz, VGN en Ieder(in), KansPlus, LOC en LSR. Inmiddels zijn de eerste klachten gepubliceerd op de website www.kcoz.nl.   Een klacht is gegrond verklaard. En had betrekking op beperking van de bewegingsvrijheid buiten het zorgplan om. Het ging …

Lees verderKCOZ

Vraag over recht op tolk en wie betaalt dat

Moeder van cliënt heeft een afspraak gepland met Cvp Wzd inzake fixatie zoon. Moeder spreekt geen Nederlands. Zij treedt op als vertegenwoordiger van haar zoon. De zoon woont met Wlz Vg binnen zorginstelling. Wij moeten het gesprek nog met haar voeren. Als zij recht heeft op ondersteuning van een Cvp Wzd moet zij zich ook kunnen uitdrukken. …

Lees verderVraag over recht op tolk en wie betaalt dat