Mag de cliënt zijn eigen PB-er kiezen?

Een LVB-cliënt komt naar de CVP omdat hij een klacht heeft. Hij mag niet zijn eigen persoonlijk begeleider (PB-er) kiezen. Het team wijst de PB-ers aan en de cliënten hebben daarbij geen inspraak.    Antwoord:  Juist omdat de relatie die de cliënt met de PB-er heeft zo belangrijk is, staat een klacht als deze goede zorg …

Lees verder

Geheimhoudingsplicht, meldcode en de rol van de CVP Wzd.

Je bent CVP Wzd  in een voorziening voor verstandelijk gehandicapten. Gisteren sprak je met een client (12) die niet blij was dat hij als hij uit school komt op zijn kamer moet zitten. Dat wordt ook wel kamertraining genoemd. Hij vraagt zich toch echt af wat hij moet leren op zijn kamer? Hij kan er …

Lees verder

Luisteren naar de vertegenwoordiger?

Tijdens een locatiebezoek heeft een van de bewoonsters van een pg-verpleeghuis aangegeven een afspraak met je te willen maken. Je hebt een afspraak gemaakt en die afspraak in de agenda van bewoonster gezet. De zus van een bewoonster belt de CVP met de mededeling dat de afspraak voor het gesprek dat hij met de bewoonster …

Lees verder

Overplaatsing?

Een client veroorzaakt in de nacht behoorlijk wat problemen in een woning. Er komen diverse mensen op bezoek waardoor de situatie dusdanig ernstig is dat het levensbedreigend kan worden voor een andere cliënt. De zorgaanbieder besluit om de cliënt te beperken in zijn vrijheid. Hij mag in de nacht niet meer zijn kamer verlaten, de …

Lees verder

Wat kun jij als cliëntenvertrouwenspersoon doen?

Wat doe je als CVP als je hoort dat de huisregels vrij strikt zijn. Een cliënt vertelt aan jou dat als hij niet in de avond koffie wil drinken in de woonkamer, waarbij vaak een spelletje wordt gedaan, hij op zijn kamer moet blijven, tenzij medewerkers een andere beslissing nemen. Hij mag op dat moment …

Lees verder

Wat doe je als cliëntenvertrouwenspersoon?

Wat doe je als CVP als een cliënt bij jou komt en aangeeft dat hij niet op vakantie mag van zijn curator? De zorgaanbieder volgt de mening van de curator. De cliënt wil echter graag op vakantie. Hij is absoluut niet blij en begrijpt ook niet waarom hij niet op vakantie mag. Hij vertelt daarnaast …

Lees verder

Kan de CVP mij helpen?

Een dochter wendt zich tot de CVP. “Mijn moeder zit nu al bijna een jaar in het verpleeghuis vanwege Alzheimer. Ze gaat erg achteruit en weigert vaak de zorgmomenten. Dit heeft er al een aantal keren in geresulteerd dat ze 4 weken niet is gewassen of gedoucht. Ik heb hier al meerdere gesprekken over gehad …

Lees verder

Reactie LFCVP op Wetsevaluatie

  Hierbij leest u onze reactie die op 18 Februari 2022 vanuit de LFCVP is gegeven, deel 1.De terugkoppeling die volgde was dat de punten worden besproken in de onderzoeksgroep. Lees hier de gehele reactie.

Mag je onvrijwillige zorg afdwingen?

Een CVP heeft vandaag een afspraak met een vertegenwoordiger van een cliënt. De vertegenwoordiger begrijpt niet waarom haar moeder niet langer wordt gefixeerd in een stoel. Deze fixatie was mede op verzoek van haar uitgevoerd, omdat ze niet wil dat haar moeder valt. Haar moeder verzet zich echter sinds kort tegen de fixatie. Ze wil …

Lees verder