Stoppen met medicatie

Vraag: Meneer Braldie belt met de CVP Wzd. Zijn vader is met een rechterlijke machtiging in verband met dementie opgenomen in een verpleeghuis. Hij is de wettelijk vertegenwoordiger.  Meneer Braldie vertelt dat zijn vader enkele dagen na de opname waanideeën kreeg waarvoor uiteindelijk stiekem medicatie is toegediend. Nu is er een nieuwe huisarts en is in …

Lees verder

Notitie over de werkzaamheden CVP in ambulante setting

Vanaf 1 januari 2024 worden alle werkzaamheden van de CVP Wzd gefinancierd door de Wlz-uitvoerders. Hiermee vervalt de financiering rechtstreeks door VWS, voor cliënten buiten de Wlz. Door de uitbreiding van de financiële middelen zal de CVP Wzd vanaf 2024 zijn wettelijke taak voor de ambulante doelgroep beter kunnen uitvoeren.   De werkzaamheden van de CVP …

Lees verder

Wonen bij een zorginstelling met reformatorische grondslag.

Lena wil niet meer meedoen aan de verplichtingen van de zorgaanbieder met reformatorische grondslag. Vraag: Lena woont bij een zorgaanbieder met een reformatorische grondslag. Lena is hier jaren geleden als jongvolwassene komen wonen. Hiervoor woonde ze thuis tot haar ouders overleden. Ze neemt contact met de CVP Wzd, omdat ze niet meer wil deelnemen aan …

Lees verder

Mogen twee verschillende sokken?

Is er sprake van onvrijwillige zorg als het de cliënt niet is toegestaan om twee verschillende sokken te dragen? En wie kan de client hierin ondersteunen?    Vraag: Noah komt tijdens een locatiebezoek naar de CVP Wzd toe. Hij heeft een kwestie. Hij draagt graag iedere dag twee verschillende sokken, maar dat mag niet van de …

Lees verder

Annotatie op JGz

Mr. dr. B.J.M. Frederiks heeft een annotatie geschreven op de JGz.  Je leest hem hier.

Reactie LFCVP op brief VGN

  Er zijn bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de Wzd opgesteld, maar VGN heeft deze niet ondertekend. Wat de reactie van de LFCVP hierop is lees je hier.

Een verdrietige dochter

Vraag;   De CVP wordt gebeld door een verdrietige dochter. Haar moeder is vorige maand overleden aan een hartstilstand. Ze woonde in het verpleeghuis en was opgenomen op de psychogeriatrische afdeling. Dochter wil alsnog een klacht indienen over de onvrijwillige zorg die bij haar moeder werd toegepast. Ze wil graag dat de CVP haar ondersteunt eventueel naar de …

Lees verder

Huisregels en de rol van de CVP

Harm woont op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij wil heel graag lid worden van de voetbalvereniging en elke donderdagavond meedoen aan de trainingen. De medewerker heeft gezegd het een erg leuk idee te vinden. Echter moet hij om 21.00 uur thuis zijn, omdat dit een afspraak is in de huisregels.  Dit …

Lees verder

Bejegening en mishandeling

De CVP wordt tijdens het locatiebezoek aangesproken door Jasper. Hij heeft een vervelende situatie meegemaakt en vraagt of de CVP hem hierbij kan helpen.  Jasper is door een medewerker hardhandig vastgepakt toen hij naar buiten wilde lopen om een sigaret te roken. De medewerker verbood Jasper naar buiten te gaan omdat Jasper eerst de vaatwasser …

Lees verder

Annotatie op uitspraak KCOZ

  De CVP Wzd heeft ondersteund bij een klacht van een cliënt richting de KCOZ. Brenda Frederiks heeft een annotatie geschreven naar aanleiding van deze klacht. Je leest hem hier.