Henk Steen, lid Raad vanToezicht Stichting Landelijke Faciliteit CVP.

Henk is na een juridische opleiding gedurende 36 jaar verbonden geweest aan Odion, een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.  De laatste 21 daarvan was hij werkzaam als bestuurder.  Sinds juni 2019 is hij met pensioen en op een andere manier maatschappelijk actief naast hobby’s waarbij fietsen en muziek een belangrijke plaats innemen. 

Tevens is hij lid Raad van Advies Stichting Enzo, Zaanstad, secretaris bij het bestuur (Na)zorgcentrum voor Leven met kanker/Zaanstreek, Anna’s huis, secretaris Klachtencommissie OVO Zaanstad (onderwijs) en plaatsvervangend voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (Wzd).

Moustapha el Baroudilid Raad van Toezicht Stichting Landelijke Faciliteit CVP. 

Moustapha is sinds 2014 tot heden oprichter en directeur-bestuurder van Stichting Omniazorg, actief in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Vanaf 2005 tot 2014 richtte hij zich op het gebied van inclusieve zorg met aandacht voor ouderen met een migratie-achtergrond, als projectleider bij verschillende grote zorgorganisaties.

Tevens is hij voorzitter RvT bij SIORH, lid inspiratieraad Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en lid van College van Grondleggers Emoena – Vrije Universiteit Amsterdam.

Nico Moorman, lid Raad van Toezicht Stichting Landelijke Faciliteit CVP.

Nico is met een onderwijsachtergrond 23 jaar verbonden geweest aan Aveleijn, een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarna heeft hij een managementfunctie binnen een MEE-organisatie vervuld waarna hij is overgestapt naar het Zorgkantoor. Daar heeft hij 21 jaar verschillende rollen vervuld. De laatste jaren met name als coördinator van onafhankelijke cliëntondersteuning en de cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de WZD.

Sinds oktober 2023 is hij met pensioen en zet zijn kennis en ervaring in als adviseur en toezichthouder.

Hij is lid van de Raad van Toezicht van Thuisteam Twente en lid van de Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland.

Nico is ook mantelzorger en als er tijd overblijft schildert hij graag.