Henk Steen, lid Raad vanToezicht Stichting Landelijke Faciliteit CVP.

Henk is na een juridische opleiding gedurende 36 jaar verbonden geweest aan Odion, een organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking in Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.  De laatste 21 daarvan was hij werkzaam als bestuurder.  Sinds juni 2019 is hij met pensioen en op een andere manier maatschappelijk actief naast hobby’s waarbij fietsen en muziek een belangrijke plaats innemen. 

Tevens is hij lid Raad van Advies Stichting Enzo, Zaanstad, secretaris bij het bestuur (Na)zorgcentrum voor Leven met kanker/Zaanstreek, Anna’s huis, secretaris Klachtencommissie OVO Zaanstad (onderwijs) en plaatsvervangend voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (Wzd).

Moustapha el Baroudilid Raad van Toezicht Stichting Landelijke Faciliteit CVP. 

Moustapha is sinds 2014 tot heden oprichter en directeur-bestuurder van Stichting Omniazorg, actief in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Vanaf 2005 tot 2014 richtte hij zich op zorg aan ouderen met een migratie-achtergrond, als projectleider bij verschillende grote zorgorganisaties. 

Tevens is hij lid van College van Grondleggers Emoena – Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter SIORH.