Kennisbank

De Landelijke Faciliteit zal de geregistreerde CVP ondersteunen door het uitwerken van standaard richtlijnen en het geven van uniforme en wettelijke kaders waar de CVP in zijn werk mee geconfronteerd kan worden.

De Landelijke Faciliteit beschikt over actuele kennis van de Wzd en aanpalende wetgeving.

De juridische ondersteuning zal door de Landelijke Faciliteit CVP gebruikt worden als input voor het kwaliteitsregister en de Wlz-uitvoerders.

De juridische ondersteuning is er ten behoeve van alle geregistreerde CVP-en en aan- bieders van het vertrouwenswerk.

De Landelijke Faciliteit CVP houdt een registratie bij van de kennis en knelpunten die binnen gekomen en publiceert deze op de website van de Landelijke Faciliteit CVP.

Klik hier voor het contactformulier.