Over Ons

Vanaf 1 januari 2020 zijn er meerdere aanbieders zijn die het vertrouwenswerk CVP op grond van o.g.v. de Wet zorg en dwang aanbieden.

Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) nodig die taken heeft gericht op de borging van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis.

Uitspraak Minister.

De landelijke faciliteit is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan ter ondersteuning en monitoring van de kwaliteit en de rechtspositie van de CVP en Wzd.
(Kst. 25 424 nr. 327 sept. ‘16)

De landelijke faciliteit is bedoeld ter borging van de kwaliteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de VG- en de PG-sector, en zal door VWS worden gefinancierd. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van de landelijke faciliteit.
(Nota 10 mei ’19)

De volgende taken zijn voor de landelijke faciliteit omschreven. Deze taken, gebaseerd op uitspraken van o.a. de Minister, zijn opgenomen in het kwaliteitskader CVP in de Wet zorg en dwang.

 • Uniformiteit
  • Meekijken met het ontwikkelen van model-documenten, overeenkomsten, enz.
  • Ontwikkelen van de klachtenregeling
 • Continuïteit van kwaliteit
  • Het ontwikkelen van een passend landelijk kwaliteitsregister.
  • Bewaken van de kwaliteit van de opleiding.
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing en intervisie.
  • Toetsen en certificeren van de vakbekwaamheid van CVP-en middels een kwaliteitsregister.
 • Kick off LF CVP.
 • Verzamelpunt van kennis en knelpunten.
 • Het ontwikkelen van een signaleringskader.
 • Het opstarten van een klachtencommissie.