Stichting Landelijke Faciliteit


Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

 

 

 

 

Over Ons

Vanaf 1 januari 2020 zijn er meerdere aanbieders zijn die het vertrouwenswerk CVP op grond van o.g.v. de Wet zorg en dwang aanbieden.

Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) nodig die taken heeft gericht op de borging van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis.

Uitspraak Minister.

De landelijke faciliteit is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan ter ondersteuning en monitoring van de kwaliteit en de rechtspositie van de CVP en Wzd.
(Kst. 25 424 nr. 327 sept. ‘16)

De landelijke faciliteit is bedoeld ter borging van de kwaliteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de VG- en de PG-sector, en zal door VWS worden gefinancierd. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van de landelijke faciliteit.
(Nota 10 mei ’19)

De volgende taken zijn voor de landelijke faciliteit omschreven. Deze taken, gebaseerd op uitspraken van o.a. de Minister, zijn opgenomen in het kwaliteitskader CVP in de Wet zorg en dwang.

 • Uniformiteit
  • Meekijken met het ontwikkelen van model-documenten, overeenkomsten, enz.
  • Ontwikkelen van de klachtenregeling
 • Continuïteit van kwaliteit
  • Het ontwikkelen van een passend landelijk kwaliteitsregister.
  • Bewaken van de kwaliteit van de opleiding.
  • Bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholing en intervisie.
  • Toetsen en certificeren van de vakbekwaamheid van CVP-en middels een kwaliteitsregister.
 • Kick off LF CVP.
 • Verzamelpunt van kennis en knelpunten.
 • Het ontwikkelen van een signaleringskader.
 • Het opstarten van een klachtencommissie.

                                                                                                         Organogram 

Organogram Raad van Toezicht

Het Kwaliteitskader

De functie van cliëntenvertrouwenspersoon is verankerd in de Wet zorg en dwang.

Het kwaliteitskader dient als professionele standaard voor het vertrouwenswerk in de Wzd.

Het kwaliteitskader is opgebouwd uit de visie, de taak-/functieomschrijving, de gedragsregels, competenties, de ureninschatting en de opleiding cliëntenvertrouwenspersoon.

Het Kwaliteitskader is hier te downloaden

De publieksversie van deze kwaliteitskader is hier te downloaden

De brochure” de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou” is hier te downloaden.

De brochure” de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u” is hier te downloaden.

Het Signaleringskader is hier te downloaden

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

Meer informatie over de Wet zorg en dwang en over de functie van cliëntenvertrouwenspersoon is te vinden op www.dwangindezorg.nl.

 

 

 

 

Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
De professionele standaard voor het vertrouwenswerk in de Wzd
Ontwikkeld door:

En onderschreven door:

Dit project is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

CVP-aanbieders 

In elke zorgkantoorregio is er 1 organisatie geselecteerd die CVP diensten levert.

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP.

In het kwaliteitskader is ook terug te vinden wat er verwacht wordt van de zorgaanbieder richting de CVP.

Door het corona-virus kunnen veel afspraken niet door kunnen gaan en is de toegang tot zorgorganisaties beperkt.
Desondanks werken de aanbieders van het Cvp-werk hard aan de zichtbaarheid en bekendheid van de CVP.
Voor meer informatie kun je klikken op de CVP-organisatie van jouw regio.
Zorgkantoorregio CVP-Organisatie
1
Friesland, Groningen en Drenthe
2
Twente en Zwolle
LSR
3
Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel
4
Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant
5
Zuid-oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg
6
Zeeland, Zuidhollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam
LSR
7
Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord
8
Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord
9
Utrecht, 't Gooi en Flevoland

Kennis en Knelpunten

De Landelijke Faciliteit zal de geregistreerde CVP ondersteunen door het uitwerken van standaard richtlijnen en het geven van uniforme en wettelijke kaders waar de CVP in zijn werk mee geconfronteerd kan worden.

De Landelijke Faciliteit beschikt over actuele kennis van de Wzd en aanpalende wetgeving.

De juridische ondersteuning zal door de Landelijke Faciliteit CVP gebruikt worden als input voor het kwaliteitsregister en de Wlz-uitvoerders.

De juridische ondersteuning is er ten behoeve van alle geregistreerde CVP-en en aan- bieders van het vertrouwenswerk.

De Landelijke Faciliteit CVP houdt een registratie bij van de kennis en knelpunten die binnen gekomen en publiceert deze op de website van de Landelijke Faciliteit CVP.

Klik hier voor het contactformulier.

De Klachtencommissie

De Landelijke Faciliteit CVP is verantwoordelijk voor het faciliteren van de klachtafhandeling voor klachten over de CVP Wzd.

De Landelijke Faciliteit CVP ontwikkelt in samenwerking met betrokken partijen een klachtenreglement en benoemt een klachtencommissie voor klachten over de geregistreerde CVP.

Heeft u een klacht over uw CVP Wzd dan kunt u deze doorgeven aan:
info@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl o.v.v. naam en telefoonnummer.

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Vacatures

De Stichting Landelijke Faciliteit CVP is opzoek naar leden voor de klachtencommissie en naar een onafhankelijk ondersteuner. De klachtencommissie beoordeelt klachten over de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Wij zijn op zoek naar een (Vice) voorzitter en ambtelijk secretaris klachtencommissie CVP-Wzd. Als lid van de klachtencommissie lever je een bijdrage aan de behandeling en beoordeling van klachten op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Tevens zijn wij opzoek naar een onafhankelijk ondersteuner klachtencommissie CVP-Wzd. Als onafhankelijk ondersteuner help je de klager bij het indienen van zijn klacht en ben je aanwezig bij de zitting ter ondersteuning van de klager. 

Contact

Algemeen
Winkelakker 28
5071 LA UDENHOUT
info@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl
https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl

Annemarie Timp-Hofmans
Bestuurder Landelijke Faciliteit CVP – WZd
+31 6 81668360
annemarie@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl

Mariska Langermans
Bestuurder Landelijke Faciliteit CVP – WZd
+31 6 16209430
mariska@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl

Meer Informatie
Privacyverklaring