Mag de deur op slot?

Meneer woont thuis en ontvangt thuiszorg. De thuiszorgmedewerker wordt door de partner van meneer gevraagd om de deur op slot te doen als zij de woning verlaat. De thuiszorgmedewerker geeft aan dat zij niet op dit verzoek kan ingaan. Partner belt de CVP. Wat kan de CVP hierin betekenen?

Antwoord:

In de Wzd is vastgelegd dat onvrijwillige zorg door een zorgverlener mag worden toegepast. In bepaalde gevallen moet hij van tevoren toestemming vragen aan de zorgverantwoordelijke.  Een besluit tot onvrijwillige zorg moet echter wel volgens de stappen van het stappenplan worden genomen. Het dicht doen van een voordeur valt onder een beperking in de bewegingsvrijheid en moet ook volgens het stappenplan worden toegepast als er geen verzet is van meneer. Een thuiszorgmedewerker kan dus niet op verzoek van een partner of mantelzorger een deur dicht doen. Daarvoor moeten zorgvuldig de stappen van de Wzd worden nagelopen.  Het is de taak van de CVP om zorgvuldig met de partner te verkennen waar haar vragen liggen en ook uit te leggen dat onvrijwillige zorg niet zomaar op verzoek van een partner kan worden ingezet. Haar vraag kan uiteraard wel aanleiding zijn om in gesprek te gaan met de zorgverantwoordelijke van meneer. Vooral als de partner tegen een bepaalde grens aanloopt en allerlei risico’s ziet. De Wzd geldt immers ook in de thuissituatie alleen als de partner zelf maatregelen toepast, valt dit buiten de Wzd. 

  

 

Plaats een reactie