Vraag over toetsing wilsbekwaamheid en reparatiewet

De reparatiewet geeft nu aan dat de zorgaanbieder mag bepalen wie de wilsbekwaamheid mag bepalen, dit moet dan wel een deskundige zijn. Op jullie website staat dat dit ook de begeleider mag zijn van de cliënt. Deze kan natuurlijk erg deskundig zijn maar zal ook zeer gekleurd zijn doordat deze directbetrokkene is.

Deze begeleider mag straks dus aangegeven dat de cliënt niet wilsbekwaam ter zake is op het onderwerp, dus heeft deze cliënt op dat moment geen eigen stem over de kwestie? Ondanks alle mooie uitgangspunten en vragen welke nog gesteld kunnen worden door de CVP Wzd? Wat kan de CVP Wzd nog doen ter ondersteuning?

Antwoord:

Iedere deskundige mag straks een beoordeling van de wilsbekwaamheid doen. Deze beoordeling moet in elk geval plaatsvinden bij elke overweging om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan. De Wzd stelt geen eisen aan de deskundige. Het is aan de zorgaanbieder zelf om hierover beleid en/of voorwaarden op te stellen. Maar de beoordeling staat los van de vraag die hierboven wordt gesteld. Een cliënt heeft nog steeds recht op informatie over de vorm van onvrijwillige zorg die wordt overwogen. Ook mag hij nog steeds bij het overleg/stappenplan aanwezig zijn. De CVP kan daarbij ondersteuning bieden. En als de cliënt het niet eens is met de beoordeling van zijn wilsbekwaamheid mag hij ook een klacht indienen bij de KCOZ. 

Plaats een reactie