Welke optie heeft de CVP?

De CVP wordt door de manager van een kleinschalige woonvoorziening gevraagd om op een ouderavond informatie te geven over de Wet zorg en dwang. De CVP weet immers zoveel over de Wzd. Moet de CVP dit doen? 

De CVP moet onafhankelijk blijven van de zorgaanbieder en niet de functionaris zijn die de Wzd gaat uitleggen binnen de organisatie. Het is ook niet de bedoeling dat een CVP opdrachten van de zorgaanbieder uitvoert. Dat tast zijn onafhankelijke rol aan. 

Hij of zij kan wel informatie geven op een ouderavond over zijn onafhankelijke rol binnen de organisatie, met als doel om zichzelf ook goed bekend te maken onder ouders en verwanten. Daarmee valt de ouderavond onder pro-actief en laagdrempelig werken.

Plaats een reactie