De Klachtencommissie

De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie CVP Wzd is bereikbaar via 06 15 47 44 87.

Schriftelijk een klacht indienen kan via Postbus 415, 1200 AK Hilversum