De Klachtencommissie

Per 19 juli 2021 is de klachtencommissie CVP Wzd geïnstalleerd.

Een website en contactgegevens worden ontwikkeld, deze informatie volgt snel.

Als er op dit moment een klacht is, kan dit via de Landelijke Faciliteit CVP doorgezet worden richting de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie CVP Wzd.