De Klachtencommissie

De klachtencommissie CVP Wzd is per juli 2021 opgericht.

De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie CVP Wzd is bereikbaar via
06 15 47 44 87.
Schriftelijk een klacht indienen kan via Postbus 415, 1200 AK Hilversum

www.klachtencommissie-cvp-wzd.nl