Algemene informatie

In elke zorgkantoorregio is er 1 organisatie geselecteerd die CVP diensten levert.

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP.

In het kwaliteitskader is ook terug te vinden wat er verwacht wordt van de zorgaanbieder richting de CVP.

Door het corona-virus kunnen veel afspraken niet door kunnen gaan en is de toegang tot zorgorganisaties beperkt.

Desondanks werken de aanbieders van het Cvp-werk hard aan de zichtbaarheid en bekendheid van de CVP.

Voor meer informatie kun je klikken op de CVP-organisatie van jouw regio.

Voor meer algemene informatie zie website CVP Wzd.

Zorgkantoorregio CVP-Organisatie
1
Friesland, Groningen en Drenthe
2
Twente en Zwolle
LSR
3
Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel
4
Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant
5
Zuid-oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg
6
Zeeland, Zuidhollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam
LSR
7
Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord
8
Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord
9
Utrecht, 't Gooi en Flevoland