Notitie over de werkzaamheden CVP in ambulante setting

Vanaf 1 januari 2024 worden alle werkzaamheden van de CVP Wzd gefinancierd door de Wlz-uitvoerders. Hiermee vervalt de financiering rechtstreeks door VWS, voor cliënten buiten de Wlz. Door de uitbreiding van de financiële middelen zal de CVP Wzd vanaf 2024 zijn wettelijke taak voor de ambulante doelgroep beter kunnen uitvoeren.  

De werkzaamheden van de CVP Wzd zijn beschreven in het kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.  

In deze notitie wordt omschreven of de werkzaamheden van de CVP Wzd in de ambulante setting anders zijn en zo ja hoe de werkzaamheden worden ingevuld vanuit de wettelijke taak die de CVP Wzd heeft

Lees hier de inhoud van de notitie. 

Plaats een reactie