Casus over roken

Vraag 

De zorgaanbieder wil roken verbieden, terwijl vertegenwoordigers en bewoner graag een sigaretje roken op het balkon. De zorgaanbieder beroept zich op de huisregels. Wat kun je als cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) doen?

Antwoord:

Huisregels zijn er voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid van cliënten. In de Wzd is niet bepaald wat er allemaal onder mag vallen. De cliëntenvertrouwenspersoon kan met de cliënt en vertegenwoordiger bespreken waar huisregels voor zijn en wat erin mag staan. De VGN heeft een handreiking huisregels opgesteld. Daarin is ook vastgelegd dat op een overtreding van een huisregel geen sanctie mag staan. Ook kan er worden afgeweken van huisregels. In deze handreiking staat dat er huisregels mogen zijn over roken. Het mag echter geen standaardregel zijn. Het is ook goed om naar de setting te kijken. Het kan zijn dat er grote bezwaren zijn, maar als deze er niet zijn en een cliënt is erg gebaat bij zijn sigaretje dan moet daar ruimte voor zijn. Mocht er toch een ernstig nadeel ontstaan voor een cliënt, dan wordt het alsnog onvrijwillige zorg als hij of zij van de zorgaanbieder echt niet op haar balkon mag roken.  

 

Plaats een reactie