Casus over pyjama dag

Vraag 

Ouders van een cliënt (15 jaar) willen dat de zorgaanbieder erop let dat hun zoon in het weekend niet de hele dag in zijn pyjama rondloopt. Ze vinden het ook fijn als hun zoon niet zelf zijn haar doet, hij stopt er nu wel heel veel gel in. De klonten zitten er overduidelijk in. Zoon is zeer loyaal aan zijn ouders, maar hij geeft ook aan dat hij dit zelf wil bepalen. Hij kan het prima zelf. En op zondag wil hij graag in zijn pyjama rondlopen, ook soms buiten. Ouders kunnen niet bij de zorgplanbespreking aanschuiven en vragen nu aan de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) om beide punten te benoemen in een zorgplanbespreking. De cliënt zelf wil geen ruzie en wil ook geen gesprek met de CVP hierover. Wat doe je nu als CVP?  

Antwoord:

Ouders mogen beide aspecten uiteraard opmerken en ook benoemen bij de CVP. Ze zijn het op dit moment niet eens met de zorg die wordt geboden aan hun zoon. Een CVP is er niet alleen voor de cliënt maar ook voor de vertegenwoordiger. Op dat moment is wel relevant of de ondersteuning die je als CVP biedt aan een vertegenwoordiger niet leidt tot een inbreuk op de rechten van de cliënt zelf. De casus laat zien dat cliënt het fijn vindt om op zondag als hij verder geen verplichtingen heeft in zijn pyjama rond te hangen. Hij wordt boos als hij toch kleding aan moet doen. Als CVP is het belangrijk om dit uit te leggen aan ouders. Ze mogen hun wensen hebben, maar belangrijk is wel dat het belang van hun zoon voorop staat en zorg en begeleiding niet onder dwang moet plaatsvinden. Op dat moment krijgt de instelling ook te maken met verplichtingen die behoren bij onvrijwillige zorg. De CVP zal in deze casus de vertegenwoordiger maar beperkt kunnen ondersteunen.  

 

Plaats een reactie