Huisregels en de rol van de CVP

Harm woont op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij wil heel graag lid worden van de voetbalvereniging en elke donderdagavond meedoen aan de trainingen. De medewerker heeft gezegd het een erg leuk idee te vinden. Echter moet hij om 21.00 uur thuis zijn, omdat dit een afspraak is in de huisregels. 

Dit betekent dat Harm niet kan gaan trainen. Hij belt de CVP en vraagt om ondersteuning. Wat kan de CVP doen?

Antwoord:

De CVP kan aan de cliënt uitleggen dat huisregels er zijn voor de ordelijke gang van zaken en veiligheid. Ook moeten de huisregels bekend worden gemaakt en met instemming van de cliëntenraad zijn opgesteld. Daarnaast kan de CVP uitleggen dat in huisregels geen individuele beperkingen mogen staan. 

En daar gaat het mis. In de huisregels kan niet staan dat iedereen om 21.00 uur thuis moet zijn. Het kan wel zo zijn dat de voordeur na een bepaalde tijd op slot gaat, maar dan moet de cliënt de mogelijkheid hebben om binnen te komen. De CVP kan dus aan de cliënt uitleggen dat de beperking niet in de huisregels mag staan. 

Mochten er cliëntgebonden redenen zijn waarom het toch nodig is dat de cliënt op tijd thuis is, dan moet daar eerst het gesprek over worden aangegaan. Ook daar kan de CVP bij ondersteunen. 

Alleen als er een ernstig nadeel dreigt voor cliënt zelf of anderen en aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan kan worden overwogen of onvrijwillige zorg aan de orde is en Harm om 21.00 uur thuis moet zijn. 

De CVP kan samen met de cliënt kijken of dit juist is opgenomen in het zorgplan en of het stappenplan zorgvuldig wordt doorlopen. 

De CVP kan ook met de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie Wzd, want het is immers een vorm van onvrijwillige zorg. 

Over huisregels daarentegen kun je niet een klacht bij de klachtencommissie Wzd indienen. 

Plaats een reactie