Onvrijwillige zorg tijdens COVID-19

In een huis met 8 cliënten is er een cliënt positief getest op Corona. Cliënten maken gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het beleid is nu dat alle cliënten in Quarantaine gaan. Een cliënt is het daar niet mee eens. Hij wil gewoon naar zijn werk. Hij meldt zich bij de cliëntenvertrouwenspersoon met de vraag wat zijn positie nu is? Mag hij gewoon naar zijn werk of moet hij toch in quarantaine? Maar als hij nu niet in quarantaine wil?

Antwoord:

Als een cliënt positief getest is, moet hij in quarantaine. Het maakt dan niet uit of hij wel of niet gevaccineerd is. Cliënten die een gemeenschappelijke ruimte delen worden beschouwd als huisgenoten. Door het toenemend aantal besmettingen worden de regels daarvoor op 19 november 2021 aangescherpt. Ook hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het beleid is dat iedereen thuisblijft en zich op dag 5 laat testen. Als deze test negatief is, dan stopt de thuisquarantaine. 

(zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona)

Als CVP kun je deze informatie nogmaals goed uitleggen aan de cliënt, maar het is natuurlijk vooral een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om dit goed te bespreken met iedereen. Het zal ook niet altijd lukken dat de cliënt die besmet is op zijn kamer of in zijn appartement blijft. Denk bijvoorbeeld ook aan een cliënt met dementie. Ook dan is het aan de zorgaanbieder om goed uit te leggen welke hygiënemaatregelen genomen moeten worden. 

Als een cliënt zich echter blijft verzetten tegen de maatregelen en in het bijzonder tegen het in quarantaine gaan (ook nadat hij daarover goede uitleg heeft gekregen van de zorgaanbieder) komt de Wet zorg en dwang in beeld. Een cliënt kan niet gedwongen worden om in quarantaine te gaan. In de Wet publieke gezondheid is daar een speciale procedure voor vastgelegd die tot nu toe niet is ingezet. Op dat moment komt de Wet zorg en dwang om de hoek kijken: is er een ernstig nadeel voor cliënt of anderen? Of zijn er nog alternatieven te bedenken? Als een cliënt geen klachten heeft, moet hij 5 dagen in quarantaine. Een CVP kan wellicht samen met een cliënt in gesprek gaan met de zorgaanbieder wat er tijdens deze vijf dagen wel allemaal mogelijk is: met een begeleider een stukje wandelen, activiteiten binnen in de woning ondernemen, met de werkgever van cliënt bekijken wat hij thuis kan doen etc. Als cliënt zich echter blijft verzetten en gewoon naar zijn werk gaat kan het noodzakelijk zijn om onvrijwillige zorg in te zetten, maar dan komt wel het stappenplan in beeld en/of onvrijwillige zorg in een noodsituatie. De cliënt heeft de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie onvrijwillige zorg. 

Eerder schreef Brenda Frederiks uitvoerig over de verhouding Wzd en Wet publieke gezondheid in: 

COVID-19 in verpleeghuizen: juridische en morele bespiegelingen over de restrictieve maatregelen 

https://www.ceg.nl/documenten/publicaties/2020/12/15/covid-19-in-verpleeghuizen

Gezondheidsrechtelijke perspectief: rechten van cliënten in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg tijdens de Covid-19-pandemie.

https://www.vereniginggezondheidsrecht.nl/index.php?mact=Preadviezen,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=19&cntnt01returnid=4

  

 

Plaats een reactie