Reparatiewet Wvggz en Wzd

De wijziging van de Wvggz en de Wzd teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (Reparatiewet Wvggz en Wzd) is op 6 november jl. in werking getreden.

Lees hier het staatsblad jaargang 2021.

Plaats een reactie