Spoedreparatiewet Wzd

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken.

Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ.

Klik hier voor het hel artikel.

Plaats een reactie