Stoppen met medicatie

Vraag:

Meneer Braldie belt met de CVP Wzd. Zijn vader is met een rechterlijke machtiging in verband met dementie opgenomen in een verpleeghuis. Hij is de wettelijk vertegenwoordiger. 

Meneer Braldie vertelt dat zijn vader enkele dagen na de opname waanideeën kreeg waarvoor uiteindelijk stiekem medicatie is toegediend. Nu is er een nieuwe huisarts en is in het MDO besloten om te stoppen met het geven van de medicatie.

Meneer vraagt aan de CVP of dit zonder overleg met hem mag gebeuren. Wat kan de CVP Wzd doen?

Antwoord:

De Wzd heeft als uitgangspunt ‘Nee, tenzij’. Het streven is het voorkomen van onvrijwillige zorg en als het dan toch nodig is, dat zo snel mogelijk weer af te bouwen. Meneer Braldie krijgt medicatie zonder dat hij dat weet, daarmee is hem het recht ontnomen om die medicatie te weigeren en moet het stiekem toedienen van de medicatie gezien worden als onvrijwillige zorg. Het is daarom goed dat er gekeken wordt naar het zo snel mogelijk afbouwen van die onvrijwillige zorg. 

Bij alle overleggen rond die onvrijwillige zorg, heeft de cliënt of zijn vertegenwoordiger het recht om aanwezig te zijn. Het bespreken van de optie te stoppen met de medicatie is dus een juiste stap in het kader van de Wzd, dat overleg voeren zonder dat de cliënt of vertegenwoordiger daarbij betrokken is, al dan niet ondersteund door de CVP Wzd, is dat niet. 

De CVP kan meneer Braldie uitleggen dat de beslissing bij de zorgverleners ligt en dat zij de opdracht hebben om onvrijwillige zorg waar mogelijk af te bouwen, dat dat natuurlijk zorgvuldig moet gebeuren en dat meneer Braldie als vertegenwoordiger van zijn vader, bij dat overleg betrokken moet worden als hij dat wil. 

Hoewel de zoon dat punt niet benoemt, is het stiekem toedienen van medicatie een werkwijze waar zeer terughoudend mee omgegaan moet worden. Allereerst, zoals al benoemd, dat het de cliënt zijn recht ontneemt om al dan niet in te stemmen. Maar ook omdat, als de cliënt ontdekt dat hij die medicijnen krijgt zonder dat hij daar mee heeft ingestemd, het zijn vertrouwen in de zorgverleners behoorlijk zal schaden. 

Plaats een reactie