VRAAG: innemen telefoon

Een cliënt die het afgelopen jaar in een TBS-kliniek was opgenomen, verblijft sinds kort in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij verblijft daar met een Rechterlijke Machtiging op grond van de Wet zorg en dwang. De cliënt meldt zich bij de CVP en vertelt dat hij niet meer naar de dagbesteding wil. De gedragskundige is het niet mee eens en heeft zijn telefoon ingenomen totdat hij weer naar de dagbesteding gaat. De cliënt is het hier absoluut niet mee eens. Welke uitleg geef je aan de cliënt?

ANTWOORD:

De cliënt is weliswaar een voormalige TBS-client, maar valt nu met een RM onder de Wet zorg en dwang. OP grond van artikel 28b Wzd kunnen wel gevaarlijke voorwerpen worden afgenomen als er een gevaar voor de veiligheid van de cliënt of anderen is. Een telefoon valt daar niet onder en bovendien is er niet sprake van een gevaarlijke situatie. Wat is de reden van het innemen van de telefoon?

Het innemen van de telefoon valt onder een van de vormen van onvrijwillige zorg, nu de cliënt het er niet mee eens is, namelijk een beperking in de vrijheid het eigen leven in te richten, waaronder ook communicatiemiddelen vallen. Voor de cliënt zijn er nu verschillende opties: een gesprek aangaan met de gedragskundige, zich wenden tot de zorgverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het stappenplan om tot een zorgvuldige toepassing van onvrijwillige zorg te komen of het indienen van een klacht bij de klachtencommissie KCOZ. Je kunt ook samen met de cliënt verkennen is er dan een ernstig nadeel als de cliënt niet naar de dagbesteding gaat? En zijn er geen alternatieven? Kortom, als CVP kun je op dit moment meerdere zaken bespreken met de cliënt.

Plaats een reactie