Het recht op zorg zonder dwang

In gesprek met Brenda Frederiks over de Wet zorg en dwang Mariëlle van der Velden Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor hetrecht in de langdurige zorg. Per 1 januari 2020 trad, na een lange aanloopperiode, de Wet zorg en dwang (Wzd) dan toch inwerking als vervanger van de wet BOPZ die …

Lees verder

Vraag over recht op tolk en wie betaalt dat

Moeder van cliënt heeft een afspraak gepland met Cvp Wzd inzake fixatie zoon. Moeder spreekt geen Nederlands. Zij treedt op als vertegenwoordiger van haar zoon. De zoon woont met Wlz Vg binnen zorginstelling. Wij moeten het gesprek nog met haar voeren. Als zij recht heeft op ondersteuning van een Cvp Wzd moet zij zich ook kunnen uitdrukken. …

Lees verder

VRAAG: Wanneer neemt de vertegenwoordiger namens de cliënt een beslissing?

ANTWOORD:Een (wettelijk) vertegenwoordiger, dus ook een mentor of curator, mag pas een beslissing nemen namens een cliënt of patiënt als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is getoetst. De benoeming van een mentor of curator leidt er niet toe dat een cliënt wilsonbekwaam is. Een hulpverlener moet per situatie beoordelen of een cliënt wilsbekwaam ter zake …

Lees verder

VRAAG: innemen telefoon

Een cliënt die het afgelopen jaar in een TBS-kliniek was opgenomen, verblijft sinds kort in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij verblijft daar met een Rechterlijke Machtiging op grond van de Wet zorg en dwang. De cliënt meldt zich bij de CVP en vertelt dat hij niet meer naar de dagbesteding wil. De gedragskundige is …

Lees verder

VRAAG: geen boodschappengeld

Een cliënt belt de CVP met de mededeling dat hij geen boodschappengeld krijgt omdat hij de huishoudelijke dienst niet binnenlaat. Hij vraagt advies aan de CVP. Na overleg met een collega belt hij de cliënt terug met de volgende opties: met ondersteuning van hem in gesprek gaan met persoonlijk begeleider, of een klacht indienen. Client …

Lees verder

VRAAG: in contact komen met client

Een cvp werd benaderd door moeder van cliënt. Cliënt is onlangs 18 geworden, heeft een LVB, woont begeleid in een instelling. Moeder heeft lang voor client gezorgd, maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Client werd onder toezicht gesteld. Client woont nu in een instelling met veel vrijheid aldus moeder. De kamer is …

Lees verder

Alles over CVP en Corona

afbeelding typemachine Corona update

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou, ook nu tijdens de corona maatregelen. In samenwerking met Raad op Maat is hebben wij een folder ontwikkeld in begrijpelijke taal waarin uitgelegd wordt wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan doen voor jou en jouw vertegenwoordiger. Ook nu tijdens de Corona maatregelen. Klik op het pdf icoontje hieronder om de folder …

Lees verder