Vraag: Klacht over SO

Vraag 

Een vertegenwoordiger van een cliënt meldt zich bij een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) met een klacht over de specialist ouderengeneeskunde (SO). De communicatie verloopt niet goed en de vertegenwoordiger concludeert dat zij niet door een deur kan met de SO. Wat is dan de rol van de CVP?  

Antwoord:

Het gegeven dat een vertegenwoordiger niet goed overweg kan met de SO is een vervelende situatie maar is niet een klacht waar je als CVP mee aan de slag moet gaan. Dit is een klacht die thuishoort bij de WKKGZ. Het is op dat moment de taak van de CVP om een vertegenwoordiger te verwijzen naar de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. De klacht gaat immers niet over onvrijwillige zorg.  

Plaats een reactie