VRAAG: Mag een CVP Wzd namens een client een klacht indienen bij de KCOZ?

ANTWOORD:

In de Wzd is vastgelegd (artikel 55) wie een klacht mag indienen bij de KCOZ.

Dat zijn de cliënt zelf, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande van de cliënt.

Dat betekent dat een CVP Wzd niet een klacht kan indienen namens de cliënt bij de KCOZ.

De rol van de CVP Wzd is het bieden van ondersteuning bij het indienen van een klacht. Een klacht moet bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Samen met de cliënt of zijn vertegenwoordiger kan de CVP Wzd de klacht op papier zetten. Het is echt de cliënt zelf of zijn vertegenwoordiger die de klacht indient.

Tijdens de zitting kan het wel zo zijn dat een CVP Wzd het woord voert namens de client. Of dat de CVP Wzd bepaalden dingen aanvult, mocht een cliënt niet goed uit zijn woorden komen of het prettig vinden als de CVP Wzd nog dingen aanvult. Daarover kunnen ze van tevoren afspraken maken. De voorzitter van de KCOZ vraagt doorgaans ook aan het begin van een zitting wie het woord voert en wat de rol van de CVP Wzd is tijdens de zitting.

Plaats een reactie