Vraag over recht op tolk en wie betaalt dat

Moeder van cliënt heeft een afspraak gepland met Cvp Wzd inzake fixatie zoon. Moeder spreekt geen Nederlands. Zij treedt op als vertegenwoordiger van haar zoon. De zoon woont met Wlz Vg binnen zorginstelling. Wij moeten het gesprek nog met haar voeren.

Als zij recht heeft op ondersteuning van een Cvp Wzd moet zij zich ook kunnen uitdrukken. De aard van het gesprek is vertrouwelijk.Een tolk is aan te vragen, echter wie moet de tolkkosten vergoeden?

Antwoord:

In de Wzd is niet opgenomen dat een cliënt indien hij gebruik maakt van een cliëntenvertrouwenspersoon en de taal niet machtig is, gebruik kan maken van een tolk. Hetzelfde geldt overigens voor de vergoeding van een doven- of gebarentolk. 

In artikel 4a lid 4 wordt weliswaar gesproken over een tolk, maar dan gaat het om een procedure bij de rechter inzake een rechterlijke machtiging of een inbewaringstelling. 

Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder zelf om in het kader van goede zorg een regeling te maken voor de inzet van een tolk. Een landelijke regeling ontbreekt. 

De Landelijke Faciliteit heeft in het kader van de reparatiewet Wzd aandacht gevraagd voor dit onderwerp maar door het ministerie werd ook gewezen op de Wkkgz waarin de verplichting van goede zorg is opgenomen. Ook heeft de Landelijke Faciliteit het punt benoemd bij het college voor de rechten van de mens. 

Plaats een reactie