Vraag: Recht op informatie en recht op inzage

Vraag 

Een cliënt mag van zijn gedragsdeskundige niet zijn hele dossier inzien. Het gaat concreet om de dagelijkse zorgrapportage en het kunnen lezen van alle informatie over fixatie. De gedragsdeskundige geeft aan dat hij de cliënt bewust beperkt in het krijgen van informatie, omdat het lezen van deze informatie een overschatting voor de cliënt betekent en dit vervolgens voor heel veel spanning en stress zal zorgen. De vertegenwoordiger is op de hoogte. De cliënt meldt zich vervolgens bij de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hij wil een afschrift van zijn dossier.  

Antwoord:

De CVP kan aan de cliënt uitleg geven over het recht op informatie en de mogelijkheden die de Wgbo biedt om dit recht te beperken. In deze casus raken het recht op informatie en het recht op inzage aan elkaar. Een cliënt kan alleen onder zeer strikte omstandigheden worden beperkt in zijn recht op informatie. We noemen dat ook wel de therapeutische exceptie. In de Wgbo is vastgelegd dat een gedragsdeskundige de informatie alleen mag achterhouden als de informatie kennelijk ernstig nadeel oplevert voor de cliënt zelf. Een beetje onrustig worden, spanning en stress vallen daar niet onder. In deze casus is het discutabel of de informatie achtergehouden mag worden. Bovendien moet de informatie alsnog worden gegeven als er geen ernstig nadeel meer is voor de cliënt. De afweging maakt de gedragsdeskundige en hij moet daarbij ook overleggen met een andere zorgverlener. Het is niet aan de vertegenwoordiger om hierover een besluit te nemen. In de parlementaire stukken (wetsgeschiedenis) wordt als voorbeeld van een ernstig nadeel genoemd dat een cliënt zichzelf iets aandoet (suïcidepoging) als hij deze informatie leest.  

Vervolgens kan de CVP ook uitleg geven over het recht op inzage. Dit recht is niet gebonden aan beperkingen, met andere woorden een gedragsdeskundige moet inzage geven in het gehele dossier en dus ook de dagelijkse zorgrapportage en de informatie over de fixatie. Er mag alleen informatie over derden uit het dossier gehaald worden. Als er wel rechtmatig informatie is achtergehouden vanwege een kennelijk ernstig nadeel (wat in deze casus dus discutabel is), waarvan dan aantekening is gemaakt in het dossier, moet ook daarin inzage worden gegeven. Wel is op dat moment passende begeleiding en ondersteuning handig. 

Als een cliënt over deze kwestie een klacht wil indienen moet hij zich wenden tot een klachtenfunctionaris, het is een klacht in de zin van de WKKGZ en niet Wzd. Ook daar kan de CVP de cliënt goed over informeren.  

 

Plaats een reactie