Wijzigingen reparatiewet over het informeren van een cliënt en/of vertegenwoordiger

Hoeft een cliënt of vertegenwoordiger niet meer geïnformeerd te worden bij het toepassen van onvrijwillige zorg? Ik heb zoiets gelezen in de reparatiewet. Hoe verhoudt zich dit tot het recht op informatie voor een cliënt die zich wil laten bijstaan door bijvoorbeeld een CVP? Of een cliënt die een klacht wil indienen?

Antwoord:

In de reparatiewet is geregeld dat een zorgverantwoordelijke met de cliënt of zijn vertegenwoordiger overlegt op welk moment en bij welke vormen van onvrijwillige zorg hij wordt geïnformeerd. Nu is nog in de Wzd vastgelegd dat een cliënt of zijn vertegenwoordiger en ook de Wzd-functionaris bij elke eerste toepassing worden geïnformeerd. Deze verplichting vervalt in de reparatiewet. Maar, dit betekent niet dat een cliënt of vertegenwoordiger helemaal niet meer geïnformeerd hoeft te worden. Een CVP kan een cliënt hier goed over informeren als in stap 1 van het stappenplan onvrijwillige zorg in het zorgplan is vastgelegd maar nog niet is toegepast. Tijdens het overleg hierover, waarbij de zorgverantwoordelijke overlegt met een andere deskundige en de cliënt of zijn vertegenwoordiger moeten ook afspraken worden gemaakt over wanneer een cliënt of zijn vertegenwoordiger geïnformeerd wil worden over de toepassing van onvrijwillige zorg en bij welke vormen van onvrijwillige zorg. Een cliënt of vertegenwoordiger krijgt dus wel zeggenschap over zijn recht op informatie, maar het is niet meer iets vanzelfsprekends. Een CVP kan een cliënt hier goed over informeren.

Bij noodsituaties wordt een cliënt of vertegenwoordiger nog wel altijd geïnformeerd. Dat is niet gewijzigd.

Overigens is het vaste jurisprudentie (onder de Wet bopz) dat een cliënt altijd wordt geïnformeerd over een toepassing van onvrijwillige zorg. Wat zijn de gronden voor de toepassing en dat een cliënt zich kan wenden tot een cliëntenvertrouwenspersoon en ook weet dat er een klachtencommissie onvrijwillige zorg is. Het is immers een besluit waartegen een cliënt een klacht kan indienen. Het is wellicht ook strijdig met goed vertegenwoordiger- schap als een vertegenwoordiger nooit geïnformeerd wil worden over onvrijwillige zorg. De afspraak hierover moet in het zorgplan worden opgenomen en als een cliënt of vertegenwoordiger wordt geïnformeerd moet dit in het dossier worden genoteerd. Als CVP kun je hier dus ook alert op zijn of het gebeurt.

Plaats een reactie