Wat doe je als cliëntenvertrouwenspersoon?

Wat doe je als CVP als een cliënt bij jou komt en aangeeft dat hij niet op vakantie mag van zijn curator? De zorgaanbieder volgt de mening van de curator. De cliënt wil echter graag op vakantie. Hij is absoluut niet blij en begrijpt ook niet waarom hij niet op vakantie mag. Hij vertelt daarnaast ook dat zijn curator met de begeleiding heeft afgesproken dat de Whatappjes die hij verstuurt naar zijn vrienden elke avond worden gelezen door zijn persoonlijk begeleider. 

Antwoord:

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat een curator pas in beeld komt als een cliënt niet in staat is om zijn belangen te behartigen. De casus maakt onvoldoende duidelijk of de cliënt wilsbekwaam ter zake is en kan overzien of hij wel of niet op vakantie kan en hetzelfde geldt als het gaat om het versturen van berichten naar vrienden. Het is niet de curator die beslist of een cliënt wilsbekwaam is of niet. Dat is aan de deskundige, in veel gevallen zal dit de zorgverantwoordelijke zijn. 

Stel nu dat de cliënt wilsbekwaam ter zake is. Dan is het aan de zorgverantwoordelijke om te beoordelen of er sprake is van een ernstig nadeel als het gaat om op vakantie gaan en het versturen van berichten. De Wzd biedt ruimte om in te grijpen bij een cliënt die wilsbekwaam ter zake is, maar wel een ernstig nadeel vormt voor zichzelf of anderen. Deze afweging maakt echter niet de curator, maar de zorgverantwoordelijke in overleg met de cliënt en andere deskundigen die in beeld komen bij het stappenplan. Vanuit je rol als CVP kun je een cliënt bij dit gesprek ondersteunen. 

Stel nu dat de cliënt wilsonbekwaam ter zake is, wat is dan de rol van de curator? Op dat moment wordt de gesprekspartner de vertegenwoordiger. Maar dat betekent niet dat de cliënt geheel uit beeld is. De cliënt geeft immers bij de CVP aan dat hij wel op vakantie wil! In dat geval is het aan de zorgverantwoordelijke om te beoordelen of er sprake is van een ernstig nadeel voor de cliënt zelf of anderen. Het is niet aan de curator om dat eenzijdig te beslissen. Dat besluit wordt nog altijd door de verantwoordelijke zorgverleners genomen. Als CVP kun je de client daarin ondersteunen. 

  

 

1 gedachte over “Wat doe je als cliëntenvertrouwenspersoon?”

  1. Als ik bovenstaande kwestie lees mag ik dus uit het antwoord concluderen dat het in feite niet uitmaakt of cliënt wilsbekwaam of wilsonbekwaam is? In beide gevallen moet er door de zorgaanbieder beoordeeld worden of er sprake is van ernstig nadeel….

    Beantwoorden

Plaats een reactie