Wat doe je als CVP?

Een cliëntenvertrouwenspersoon wordt gebeld door een mentor van een cliënt. De mentor wil graag weten wat de CVP met de cliënt heeft besproken. Ze maakt zich zorgen. Ze geeft aan dat ze op grond van haar taken en bevoegdheden ook recht op deze informatie heeft. Ze baseert zich op wettelijke bepalingen uit de regeling mentorschap. Wat doe je dan als CVP?

Antwoord:

In de Wet zorg en dwang is in artikel 59 vastgelegd dat een CVP een geheimhoudingsplicht heeft. Dit betekent dat een CVP tot geheimhouding is verplicht over alles wat een cliënt hem in vertrouwen heeft verteld. Deze geheimhouding is niet absoluut. De cliënt kan toestemming geven om informatie over hem te delen, er kan een wettelijk voorschrift zijn die hem verplicht om informatie te delen (vooralsnog zit deze verplichting niet in de Wzd of een andere wet) of als er sprake is van een conflict van plichten (bijvoorbeeld dat een kind een gevaar loopt doordat je de informatie niet deelt, op dat moment moet je wel alle stappen van conflict van plichten aflopen waaronder ook in overleg gaan met de cliënt). In de regeling mentorschap staat niet dat een CVP verplicht is om informatie te delen met een mentor, dus die uitzondering gaat niet op. Er is op het eerste gezicht ook niet sprake van een conflict van plichten. De enige optie die overblijft is als de cliënt zelf toestemming geeft. Dus voordat de CVP in gesprek gaat met de mentor moet hij dit bespreken met de cliënt zelf. Dit betekent ook dat de CVP niet aan de telefoon mag zeggen dat cliënt met hem heeft gesproken (stel dat de mentor dat nog niet weet en daarnaar informeert). Dat valt allemaal al onder zijn beroepsgeheim. Een CVP mag deze informatie alleen delen met een mentor als hij daarvoor toestemming heeft van de cliënt. 

  

 

2 gedachten over “Wat doe je als CVP?”

 1. Soms lastig maar in het meerendeel van de gevallen zie en merk ik dat in de praktijk de mentor al wel op de hoogte is van de onvrede van de client. Voor een mentor is het echter geen must om met alle wensen/verwachtingen van client mee te gaan maar ook om deze te laten inzien wat het betekent als je binnen een instelling woont waar normen en waarden gelden bij desbetreffende woonplek met alle (ook) negatieve gevolgen van dien. De samenwerking met de PVC-er is dan erg fijn, deze kan opstaan voor sec het belang van de client waarin naar mijn menig de mentor kan fungeren als bruggenbrouwer tussen instantie/instelling en client waardoor de kwaliteit van zorg hopelijk zal toenemen.

  Beantwoorden
  • Goedendag,
   Dank voor uw toevoeging en reactie waarin u de relatie tussen alle partijen mooi verwoord.

   Met vriendelijke groet,
   Bestuur Stichting Landelijke Faciliteit CVP – WZd

   Beantwoorden

Plaats een reactie