Wat kan de CVP Wzd doen als de zorgaanbieder, curator of mentor aangeeft dat cliënt/CVP geen inzage krijgt in het dossier omdat cliënt wilsonbekwaam wordt geacht?

Antwoord:

Eigenlijk zit achter deze vraag een hele andere vraag of kwestie die nog altijd voor veel onduidelijkheid zorgt. De centrale vraag van de CVP is dat hij of zij geen inzage krijgt in het dossier. In de Wzd is daarover vastgelegd dat een CVP inzage mag hebben in het dossier van een cliënt, mits een cliënt daarvoor toestemming geeft. Als een cliënt zelf wilsonbekwaam ter zake is, kan de vertegenwoordiger vervangende toestemming verlenen. Het is niet aan de CVP om te bepalen of een cliënt wilsbekwaam is, dat geldt ook voor de vertegenwoordiger die heeft daarover ook niet het laatste woord, ook niet als de vertegenwoordiger een mentor of curator is. In de Wzd is zorgvuldig vastgelegd wie bepaalt of een cliënt wilsbekwaam ter zake is. Dat is namens de zorgaanbieder een deskundige. Nu is dat nog de AVG, SO, GZ psycholoog of orthopedagoog generalist die onafhankelijk is en straks na de reparatiewetgeving mag dat elke zorgverlener zijn. Waaronder ook de eigen begeleider. 

Op het moment dat de vraag gaat spelen dat een CVP inzage wil hebben in het dossier van een cliënt moet deze procedure in gang worden gezet. Uiteraard is het uitgangspunt wel altijd wilsbekwaam tenzij…. Als een cliënt het vermoeden heeft dat de wilsonbekwaamheid te snel wordt ingeroepen dan kan hij, met ondersteuning van een CVP, daarover een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie Wzd. Ook zou ik zeggen dat een CVP dit wel moet signaleren en moet aangeven bij IGJ als signaal. Zeker als dit geluid vaker voorkomt. Het is immers belangrijk dat je als CVP wel over de benodigde informatie kunt beschikken.

1 gedachte over “Wat kan de CVP Wzd doen als de zorgaanbieder, curator of mentor aangeeft dat cliënt/CVP geen inzage krijgt in het dossier omdat cliënt wilsonbekwaam wordt geacht?”

 1. Beste Carina,

  Het is mij niet helder wat nu precies de boodschap is van je vraag?
  Waar zou je graag aandacht voor willen hebben? Merk je dat er vaker door diverse professionals minder zorgvuldig wordt omgegaan met het inzagerecht?

  Hartelijke groet,

  Jean-Pierre

  Beantwoorden

Plaats een reactie