Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) bij vragen over en behoefte aan ondersteuning bij het gesprek over onvrijwillige zorg. Wat kan zo’n cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen? En hoe verloopt de samenwerking met zorgpersoneel? Vilans vroeg het drie cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Klik hier voor het hele artikel.

Plaats een reactie