Wat ziet de inspectie na nog een half jaar Wvggz en Wzd? Rondom de CVP is er werk aan de winkel.

Cliëntenvertrouwenspersonen dienen toegang te krijgen tot locaties waar zorg wordt verleend en zij moeten bereikbaar zijn voor cliënten. De inspectie constateert dat deze ontwikkeling te langzaam gaat. De CVP dient beter in positie gebracht te worden en dat vraagt om extra inzet van alle betrokken partijen: openheid en durf zijn nodig aan zowel de kant van de zorgaanbieder als van de CVP. Ook brancheorganisaties, de vier aanbieders van CVP-en en de Stichting Landelijke Faciliteit CVP moeten (elkaar) daarbij steunen. 

Klik hier voor voor meer informatie.

Plaats een reactie