Werkdruk als reden voor onvrijwillige zorg: Hoe praktisch mag de zorg georganiseerd zijn?

De CVP wordt benaderd door de zus van een meneer met dementie die in een verpleeghuis woont. Helaas gaat zijn gezondheid steeds verder achteruit en is er sinds kort sprake van incontinentie. Er is afgesproken om bij meneer een katheter aan te brengen. Wanneer de zus op visite komt ziet ze dat haar broer veel last ervaart van deze katheter. Zo wil hij telkens aan het slangetje trekken en ligt hij onrustig en geïrriteerd in bed. Dit gedrag kent ze niet van haar broer. Dit is ook de medewerkers opgevallen en ze vragen een gesprek aan met de zus.  

Zus vraagt aan de CVP om haar te ondersteunen bij dit gesprek. Ze vermoedt dat de katheter zal blijven omdat dit voor de medewerkers handiger is en dat er een voorstel komt voor medicatie om de onrust te verminderen. Wat kan de CVP doen?” 

Antwoord: 

De CVP ondersteunt de cliënt en diens vertegenwoordiger. Die ondersteuning is partijdig aan de cliënt. De belangen van de cliënt en de bescherming van diens rechtspositie staan voorop. De CVP kan in het gesprek dan ook aandacht vragen voor het gegeven dat de cliënt tekenen van verzet vertoont tegen de katheter. Zijn onrust en geïrriteerdheid en het feit dat hij steeds aan het slangetje van de katheter trekt, zijn duidelijk vormen van verzet. Dat maakt de katheter tot een vorm van onvrijwillige zorg. En dan moet er allereerst sprake zijn van ernstig nadeel voor de cliënt. De CVP zal de zus van de cliënt dus ondersteunen door te vragen naar het ernstig nadeel dat met de katheter voorkomen wordt. Dat dat meer tijd kost van medewerkers omdat de cliënt regelmatiger verschoond moet worden, weegt niet zwaar genoeg in de beslissing over de katheter.  

Dan de ‘oplossing’ die de zus vermoedt: onrustmedicatie. Door eventuele medicatie kan de onrust en irritatie bij de cliënt mogelijk worden weggenomen maar de nadelen van deze medicatie moeten daarbij zwaar meewegen. En ook voor die stap geldt dat er toestemming van de cliënt (of in dit geval zijn vertegenwoordiger) nodig is en als die toestemming er niet is, dat ook deze stap alleen gezet kan worden ter voorkoming van ernstig nadeel voor de cliënt. 

Natuurlijk heb je als CVP begrip voor de werkdruk van de medewerkers. Maar vanuit je partijdige positie ondersteun je de zus om zo de rechten van de cliënt te beschermen.  

Plaats een reactie