Wie is de (wettelijk) vertegenwoordiger?

Dochter ziet dat haar moeder, die in een verpleeghuis woont, steeds vaker op bed ligt. Ze belt de CVP en vraagt om ondersteuning. Zij is de eerste contactpersoon dus beschouwt zich als vertegenwoordiger van haar moeder. De CVP vraagt zich af of dat klopt?

Antwoord:

In de Wzd en ook de Wgbo wordt niet gesproken over een contactpersoon. Dat is juridisch geen juiste term. Een contactpersoon kan ook iemand zijn die met een cliënt naar de kerk of naar de kapper gaat of bijvoorbeeld de noodzakelijke boodschappen doet. Het is dus belangrijk dat de CVP weet wie de (wettelijk) vertegenwoordiger is van moeder. Dit moet in het dossier/zorgplan van moeder terug te vinden zijn. Als dochter niet de vertegenwoordiger is van moeder kan zij niet een klacht indienen, tenzij ze daarvoor toestemming heeft van moeder (die op dat gebied dan nog wel wilsbekwaam ter zake moet zijn). 

  

 

Plaats een reactie