Noodmaatregel cliënt

Client is met een noodmaatregel al twee keer opgesloten in zijn kamer nadat hij boos is geworden over het afnemen van zijn telefoon. Hij belt de CVP. Hij geeft aan geen stappen te durven ondernemen. Wat kan de CVP doen?

Antwoord:

Op grond van artikel 15 Wzd kan een cliënt met een noodmaatregel ingesloten worden in zijn kamer. Er is op dat moment niets afgesproken in het zorgplan over insluiten. Uiteraard moet dan wel voldaan zijn aan de voorwaarden die in artikel 15 Wzd worden genoemd. Als het goed is, is de cliënt door de zorgverantwoordelijk geïnformeerd over zijn rechten: de zorgverantwoordelijke heeft een informatieplicht. Hij moet de cliënt wijzen op zijn rechten (de CVP, de KCOZ en de beslissing uitleggen aan de cliënt). De taak van de CVP is om te luisteren naar de vragen van de cliënt en te checken of hij is gewezen op zijn rechten. De vervolgstap is dan om samen te verkennen welke stappen een cliënt kan zetten en wil nemen. Als de cliënt een klacht wil indienen bij de klachtencommissie Wzd is het de taak van de CVP om hem daarbij te ondersteunen, tot aan de zitting toe. Een tussenstap kan uiteraard ook zijn dat de CVP samen met de cliënt een gesprek aanvraagt met de zorgverantwoordelijke. De cliënt moet daar wel mee instemmen, je mag als CVP niet zelf naar de zorgverantwoordelijke toestappen.

  

 

Plaats een reactie