Factsheet

Deze factsheet is geschreven voor cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP). De tekst biedt een basis aan CVP-en die in de praktijk ondersteuning bieden aan cliënten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychogeriatrische aandoening, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van …

Lees verder

Spoedreparatiewet Wzd

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken. Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ. Klik hier voor het hel artikel.

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) bij vragen over en behoefte aan ondersteuning bij het gesprek over onvrijwillige zorg. Wat kan zo’n cliëntenvertrouwenspersoon Wzd …

Lees verder

KCOZ

KCOZ  1 oktober 2020  De Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg behandelt sinds 1 januari 2020 klachten over de Wzd. Deze commissie is ingesteld door Actiz, VGN en Ieder(in), KansPlus, LOC en LSR. Inmiddels zijn de eerste klachten gepubliceerd op de website www.kcoz.nl.   Een klacht is gegrond verklaard. En had betrekking op beperking van de bewegingsvrijheid buiten het zorgplan om. Het ging …

Lees verder

Betekenis van tijdelijke coronawet voor cliëntenvertrouwenspersonen

De Eerste Kamer heeft op 27 oktober 2020 ingestemd met de tijdelijke Coronawet. De Landelijke Faciliteit heeft contact gezocht met enkele leden van de Eerste Kamer om meer inzicht te krijgen in artikel 58o lid 5d waarin is vastgelegd dat de toegang van cliëntenvertrouwenspersonen niet beperkt mag worden, ook niet als sprake is van besmettingen in een …

Lees verder

Animatiefilmpjes over de Wzd.

Er is al veel geschreven over de Wet zorg en dwang. Animatiefilmpjes kunnen helpend zijn om uitleg te geven over de wet en het werk van de CVP in het bijzonder. Er zijn filmpjes specifiek voor de CVP en filmpjes die in het algemeen iets vertellen over de Wzd. https://www.youtube.com/watch?v=DOFoqLqSmVA     specifiek voor de CVP  https://www.youtube.com/watch?v=VU0xWIGspt0&t=28s   specifiek …

Lees verder

Ruim een half jaar na invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) maakt Alzheimer Nederland de balans op. De Wzd regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. CVP nog vrij onbekend, vooral in thuissituatie er is dus werk aan de winkel.     Maar er is ook goed nieuws “Heb een prettige …

Lees verder

De KNMG heeft 87 vragen op de site geplaatst.

De KNMG heeft 87 vragen op de site geplaatst. Gelukkig zijn ook de antwoorden gegeven. Dus alles wat je wil vragen over de Wet zorg en dwang is hier helder terug te vinden.     Ook de CVP wordt uitgebreid genoemd bij de laatste vraag. Een handig naslagwerk. Zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/wet-zorg-en-dwang-wzd/vragen-en-antwoorden.htm

Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

In de praktijk blijkt dat er onduidelijkheden en/of misverstanden zijn over de Wet zorg en dwang, en over de rol van de Cliëntenvertrouwenspersoon daarin.Daarom hebben de 4 CVP-organisaties, de Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de Zorgkantoren samen een overzicht gemaakt van de vragen en antwoorden die hierover meer duidelijkheid kunnen geven. Klik hier voor de …

Lees verder