Het recht op zorg zonder dwang

In gesprek met Brenda Frederiks over de Wet zorg en dwang Mariëlle van der Velden Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor hetrecht in de langdurige zorg. Per 1 januari 2020 trad, na een lange aanloopperiode, de Wet zorg en dwang (Wzd) dan toch inwerking als vervanger van de wet BOPZ die …

Lees verder

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) Open deuren voor PG?

Een verkennend onderzoek naar de mogelijke alternatieven in het kader van de Wzd Elleke Landeweer, Brenda Frederiks, Floor Vinckers, Sarah Janus, Sytse Zuidema Wat zien betrokkenen (Wzd-functionarissen, zorgverantwoordelijken, verzorgenden,verpleegkundigen, psychologen, managers, naasten en leden cliëntenraden) alsmogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen? In ditkwalitatieve explorerende ethische onderzoek is in beeld gebracht welke ideeën …

Lees verder

Aanhangsel van de Handelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende het vergaderjaar 2020-2021. Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden. De inhoud lees je hier.

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten

Buitendeuren die eruitzien als boekenkasten, levensechte robothuisdieren, namaakbushaltes. Het zijn innovaties in verpleeghuizen die het welbevinden van mensen met dementie lijken te verhogen, maar die potentieel misleidend zijn.Filosoof Ike Kamphof van de Universiteit Maastricht leidt samen met gezondheidswetenschapper Ruud Hendriks een project dat zorgprofessionals en ontwerpers wil helpen hierover ethisch na te denken. Op ZonMW …

Lees verder

Je hebt niet altijd een RM nodig wanneer er sprake is van ernstig nadeel. Zo staat in deze uitspraak.   De Wzd geldt immers ook bij cliënten die vrijwillig zijn opgenomen, mits wilsbekwaam ter zake. Daarnaast betekent een RM ook niet automatisch dat je niet meer naar buiten mag. Klik hier voor het artikel op LinkedIn.

Nog veel vraagtekens bij nieuwe wetgeving.

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat niet voorbij aan de spreekkamer van de neurologen. Een handreiking over de betekenis van de Wzd in het ziekenhuis moet hen helpen om wegwijs te worden in deze complexe materie. Maar die handreiking beantwoordt niet al hun vragen, waarschuwt jurist en gezondheidswetenschapper Brenda Frederiks. Ze moeten ook zelf …

Lees verder

Factsheet

Deze factsheet is geschreven voor cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP). De tekst biedt een basis aan CVP-en die in de praktijk ondersteuning bieden aan cliënten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychogeriatrische aandoening, mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met de ziekte van …

Lees verder

Spoedreparatiewet Wzd

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken. Een aantal aanpassingen voor de Wzd heeft invloed op het CIZ. Klik hier voor het hel artikel.

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd betekenen?

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) bij vragen over en behoefte aan ondersteuning bij het gesprek over onvrijwillige zorg. Wat kan zo’n cliëntenvertrouwenspersoon Wzd …

Lees verder