Ruim een half jaar na invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) maakt Alzheimer Nederland de balans op. De Wzd regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. CVP nog vrij onbekend, vooral in thuissituatie er is dus werk aan de winkel.     Maar er is ook goed nieuws “Heb een prettige …

Lees verder

De KNMG heeft 87 vragen op de site geplaatst.

De KNMG heeft 87 vragen op de site geplaatst. Gelukkig zijn ook de antwoorden gegeven. Dus alles wat je wil vragen over de Wet zorg en dwang is hier helder terug te vinden.     Ook de CVP wordt uitgebreid genoemd bij de laatste vraag. Een handig naslagwerk. Zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/wet-zorg-en-dwang-wzd/vragen-en-antwoorden.htm

Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

In de praktijk blijkt dat er onduidelijkheden en/of misverstanden zijn over de Wet zorg en dwang, en over de rol van de Cliëntenvertrouwenspersoon daarin.Daarom hebben de 4 CVP-organisaties, de Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de Zorgkantoren samen een overzicht gemaakt van de vragen en antwoorden die hierover meer duidelijkheid kunnen geven. Klik hier voor de …

Lees verder

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd nabij, tenzij

Deze brief is vanuit de CVP-aanbieders naar de zorgorganisaties gestuurd.  Met deze brief willen wij u informeren over het aangepaste 1,5 meter coronabeleid van de aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang. Tevens geven wij u een update over de implementatie van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang .  …

Lees verder

Spoedreparatie Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer.

Afbeelding Tweede Kamer

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen. Spoedreparatie Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer. O.a. over de medische verklaring bij een rm en ibs, als de cliënt …

Lees verder

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

foto verpleeghuis

Vanaf maandag 11 mei 2020 wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. …

Lees verder

Alles over CVP en Corona

afbeelding typemachine Corona update

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou, ook nu tijdens de corona maatregelen. In samenwerking met Raad op Maat is hebben wij een folder ontwikkeld in begrijpelijke taal waarin uitgelegd wordt wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan doen voor jou en jouw vertegenwoordiger. Ook nu tijdens de Corona maatregelen. Klik op het pdf icoontje hieronder om de folder …

Lees verder

Alles over Stichting Landelijke Faciliteit CVP

afbeelding vertrouwensgesprek

Welkom en leuk dat je ons eerste nieuws artikel hebt gevonden. Wij zullen u hier vanaf heden informeren over alles wat u moet weten over de Stichting Landelijke Faciliteiten CVP. Wij zullen hier alles delen omtrent de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis. Bedankt …

Lees verder